Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

Ugościli babcie i dziadków

           15 lutego 2019 roku do uczniów klasy drugiej przybyli wyjątkowi goście. Usiedli wygodnie i wysłuchali tego, co ich wnuczęta przygotowały. Były wiersze, piosenki, gra na niezwykłych instrumentach i życzenia. Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami. Na koniec dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane upominki i zaprosili na poczęstunek.

            To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.

MB

ESCAPE ROOM W BIBLIOTECE

W ten nietypowy sposób dzięki p. Joannie Maćkowskiej-Wrzyszcz i p. Marzenie Borzych nasza szkolna biblioteka zamieniła się na trzy dni w „pokój edukacyjny z j. angielskiego”.

      Konwencja tego typu gry polega na tym, że podczas rozwiązywania zagadek uczestnicy zmuszeni są do twórczego myślenia oraz przede wszystkim do współpracy co prowadzi do jednoczesnego rozwijania umiejętności językowych  i społecznych. Dla naszych uczniów była to również nauka, że biblioteka to nie tylko miejsce wypożyczania książek.

      Uczniowie z klasy VII, VIII oraz IIIa i IIIb gimnazjum w grupach 3-4 osobowych rozwiązywali zadania związane  z Walentynkami w j. angielskim. Szkolny escape room zawierał zadania standardowe np. dopasowywanie słynnych par zakochanych, układanie słowa z rozsypanych liter oraz zadania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – kodów QR np. po wczytaniu kodu wyświetlił się uczniom link do piosenki zamieszczonej na youtubie,  po jej wysłuchaniu musieli uzupełnić brakujące słowa w tekście piosenki, żeby z pierwszych liter tych słów ułożyć hasło, które doprowadziło ich do kolejnej wskazówki. 

         Pomysł ten cieszył się ogromnym powodzeniem wśród uczniów – przez trzy kolejne dni koordynatorzy czuwali nad przebiegiem gry, żeby wszyscy chętni mogli wziąć w niej udział. Ponadto warto podkreślić, że każdy uczestnik był  bardzo zaangażowany w grę. Wszystkim grupom udało się odnaleźć rozwiązanie zagadek  i „uwolnić” z naszego escape roomu, a w nagrodę uczestnicy otrzymali oceny celujące  z j. angielskiego.   

J.M-W.

Przedszkolacy recytują patriotycznie

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW”. Jednym z zadań było zorganizowanie konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Miesiąc luty, w którym gmina Kcynia obchodziła 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, był dobrą okazją do przeprowadzenia takiego konkursu.
Chętne dzieci z oddziałów przedszkolnych przygotowały wspólnie z rodzicami wybrane wiersze patriotyczne. Zgłosiło się osiemnaście osób. Wiersze były różnorodne. Wśród nich najbardziej znany – „Katechizm polskiego dziecka” Wł. Bełzy.
Występy dzieci oceniały wychowawczynie kl. I-III oraz p. pedagog.
Jury w swej ocenie zwróciło uwagę na znajomość tekstu oraz interpretację wiersza.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury wyróżniło sześcioro dzieci:

  • ALEKSANDRA TWORKA (lat 4) za wiersz „Katechizm polskiego dziecka” Wł. Bełzy,
  • ZUZANNĘ MISTRZAK (lat 4) za wiersz „Moja mała ojczyzna” Joanny Białobrzeskiej,
  • OLIWIĘ GEMBARĘ (lat 6) i MARYSIĘ RUBASZEWSKĄ (lat 6)

     za wiersz „Piękna jest nasza ziemia” Czesława Janczarskiego,

  • JUSTYNĘ JEŻ (lat 6) za wiersz „Ziemia rodzinna” Władysława Bełzy
  • KATARZYNĘ BUKSĘ ( lat 6) za wiersz „Symbole” Agaty Dziechciarczyk

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książki – kolorowanki, również o tematyce patriotycznej, ufundowane przez radę rodziców. Konkurs był okazją do kształtowania wśród dzieci miłości i poczucia przynależności do naszej ojczyzny.               

GW

Ewie Smorga

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Męża

składają

Dyrektor, grono pedagogiczne,
pracownicy oraz uczniowie

Szkoły Podstawowej w Mycielewie

Ciekawy Świat wokół Nas

29 stycznia uczniowie klasy VI uczestniczyli w lekcji przyrody przygotowanej przez koleżankę Olę Strzyżewską. Uczennica przeprowadziła kilka ciekawych doświadczeń:   „Jak rośnie poliakrylan sodu?”, „Co to jest ciecz nienewtonowska?”, „Kolorowy deszcz” i inne.Następnie wspólnie formułowaliśmy wnioski obserwowanych zjawisk. Lekcja dopełniła omawiane na zajęciach zagadnienia i zaszczepiła ciekawość i chęć poznawania otaczającej nas przyrody poprzez działanie, doświadczanie i eksperymentowanie.

AP

Spotkanie z pielęgniarką

W ramach programu innowacji pedagogicznej prowadzonej w naszej szkole „Zaglądamy w okna przyszłości, kim chciałbym zostać jak będę dorosły”, swoją obecnością zaszczycił nas kolejny gość. Tym razem była to Pani pielęgniarka Kinga Piechnik. Przeprowadziła ona zajęcia w dwóch grupach. Dzieci mogły dowiedzieć się jak przebiegała ewolucja tegoż zawodu;  jak wygląda strój w jakim chodzą zarówno panie jak i panowie pielęgniarzy; czym zajmowali i zajmują się ci ludzie oraz gdzie można ich spotkać. Pani przeprowadziła krótką pogadankę dotyczącą dbania o zdrowie i zachowania się w razie wypadku. Zadawała wiele pytań, na które dzieci bardzo chętnie odpowiadały. Zachwyciły ją swoją wiedzą. Na koniec pokazała im kilka przedmiotów charakterystycznych dla zawodu pielęgniarki oraz pokazała jak prawidłowo zabandażować rękę, nogę  czy głowę w razie uszkodzenia ciała. Dodatkową atrakcją dla uczniów grup starszych była możliwość przećwiczenia w parach pozycji bezpiecznej bocznej. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za obecność.

MB

Sześcioro uczniów na podium

W niedzielę 13 stycznia 2019 r. siedmioro  uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mycielewie wzięło udział w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Gwiazdy świecą nad stajenką” w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Wszyscy godnie zaprezentowali naszą szkołę i włączyli się w wielki  ogólnopolski dar serca. Sześcioro uczniów stanęło „na podium”, co jest dla nas wielką dumą. W  kategorii  kl. I-III Alan Hak z kl. I zajął II miejsce.
W kategorii  kl. IV- VI : Claudia Czechowska z kl. V zajęła I miejsce, a Amadeusz Hak  z tej samej klasy zajął miejsce III.
W najstarszej kategorii  kl. VII, VIII SP, gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne  zaprezentowały  się: Jagoda Buksa z kl. VIII, która zajęła miejsce I, Zuzanna Trzebiatowska z kl. III a gimnazjum,  która tego dnia była również wolontariuszką WOŚP, zajęła miejsce II, natomiast Dominika Motyka z tej samej klasy zdobyła III miejsce.

Uczestnicy konkursu  otrzymali dyplomy, nagrody oraz statuetki w kształcie serc, wyrzeźbione przez kcyńskiego artystę Piotra Wolińskiego. Uczniowie zostali przygotowani do konkursu przez p. Agnieszką Koralewską-Hak.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

AK-H

Nauka o tolerancji

11 lutego w Szkole Podstawowej w Mycielewie odbyło się spotkanie z niezwykłym sportowcem – panem Jarosławem Wilczyńskim, który jest utytułowanym zawodnikiem na szczeblu krajowym, a także 67-krotnym reprezentantem Polski w piłce koszykowej zawodników poruszających się na wózkach. W czasie Mistrzostw Świata znalazł się w gronie 10 najlepszych zawodników turnieju. Zaproszony gość trenował także w przeszłości taniec latynoamerykański, a obecnie przygotowuje się do startu w maratonie i marzy o występie na paraolimpiadzie. W trakcie spotkania opowiedział uczniom o swojej pasji, pokonywaniu barier i satysfakcji, jaką daje uprawianie sportu. Uczniowie obejrzeli też prezentację zdjęć z zawodów i treningów pana Jarosława. Pan Wilczyński zaprezentował także kilka pucharów i medali zdobytych w trakcie największych imprez sportowych. Wystąpienie gościa poprzedził zaprezentowany przez uczniów klasy VII montaż słowno-muzyczny traktujący o tolerancji. Zwrócono w nim uwagę na likwidowanie przejawów nietolerancji wśród dzieci i młodzieży.

Tekst A. Kulczyński, foto WN

Uczestnicy WTZ z wizytą w Mycielewie

11 stycznia w Szkole Podstawowej w Mycielewie odbyła się niecodzienna uroczystość. Gościliśmy w tym dniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Szubina wraz
z terapeutami
, którzy przybyli na spotkanie świąteczno-noworoczne. Nasze zaproszenie przyjęli także: pan Jan Kurant – przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni, pan Wojciech Jaskulski – kierownik Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury, pan Jarosław Wilczyński- wielokrotny medalista sportów osób niepełnosprawnych, pani Joanna Stypczyńska oraz pani Ewa Jaszak – przedstawicielki Rady Rodziców oraz pani Kinga Piechnik-pielęgniarka. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielek: pani Renaty Szczepaniak oraz pani Agnieszki Koralewskiej-Hak zaprezentowali gościom jasełka oraz koncert kolęd. Wzruszającym momentem części artystycznej był wspólny śpiew kolęd: gości i przedstawicieli społeczności szkolnej, po którym głos zabrał pan Jan Kurant. Przewodniczący podziękował występującym artystom i ich opiekunom oraz złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne w imieniu swoim, pana burmistrza Marka Szarugi (nieobecny z powodu spraw służbowych) oraz radnych RM w Kcyni.  Podsumowując ten etap uroczystości, głos zabrała pani dyrektor Katarzyna Walasiewicz, która podziękowała gościom za przyjęcie zaproszenia oraz podkreśliła wagę organizowania tego typu spotkań budujących społeczeństwo tolerancyjne. W swojej wypowiedzi nawiązała także do działań zmierzających do nadania szkole imienia oraz zaprosiła przybyłych na słodki poczęstunek przygotowany przez wolontariuszki  z klasy VII i IIIb gimnazjum pod kierunkiem pani Joanny Maćkowskiej-Wrzyszcz.

            Dzisiejsze spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca wielu osób: pani dyrektor szkoły, pani wicedyrektor, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców, a przede wszystkim uczniów, który wykazali się dużym zaangażowaniem, kreatywnością i empatią. Wszystkim należą się serdeczne podziękowania! Impreza wzbudziła wiele pozytywnych emocji, zarówno wśród gości, jak i gospodarzy.

Tekst: Joanna Biernacka-Kozerewicz, Foto: Wawrzyn Nowak

Policjanci o bezpieczeństwie w ferie

W poniedziałek 7 stycznia w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantami z Nakła. Sierż. szt. Zofia Wrzeszcz wspólnie z sierż. szt. Marcinem Pilchem z nakielskiej komendy opowiadali młodzieży jak bezpiecznie spędzać ferie. Uczniowie, usłyszeli wiele rad, których przestrzeganie spowoduje, że wypoczynek będzie bezpieczny!

Prowadzący poruszyli również kwestię cyberprzemocy uświadamiając uczniom, że ośmieszanie rówieśników za pośrednictwem Internetu, czy wykorzystywanie wizerunku danej osoby bez jej zgody jest przestępstwem. Przy tej okazji młodzież dowiedziała się również, jakie konsekwencje prawne może ponieść młody człowiek za łamanie prawa i jakie kary na nieletnich nakłada sąd rodzinny.

Tekst i foto Małgorzata Kwiatkowska

Śpiewaliśmy kolędy

Aby tradycji stało się zadość w czwartek 3 stycznia 2019 roku uczniowie klas 4-8 SP i klas trzecich gimnazjum wspólnie z nauczycielami zaśpiewali wybrane kolędy.
Tego dnia również zostały ogłoszone wyniki konkursu zorganizowanego przez SU wraz z opiekunem panią Beatą Janicką na  najpiękniejszy, świąteczny  wystrój klasy, komisja oceniała kolejno choinkę, gazetkę oraz całkowity wystrój klasy. Okazało się iż najpiękniejszy klimat stworzyła klasa IIIb, czym zasłużyła sobie na pierwsze miejsce. Każdej klasie dziękujemy za przygotowanie świątecznego i wyjątkowego wyglądu klas oraz z zaangażowanie we wspólne kolędowanie.

Tekst Sandra Stupek, foto WN

Opowieść wigilijna Amadeusza na pierwszym miejscu w powiecie!

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia otrzymaliśmy informację, iż  Amadeusz Hak- uczeń kl. V  Szkoły Podstawowej w Mycielewie, zdobył I miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim „Moja Opowieść Wigilijna 2018”, organizowanym corocznie przez Nakielski Ośrodek Kultury. Należy nadmienić, że w zeszłym roku Amadeusz w tymże konkursie uzyskał wyróżnienie, a dwa lata temu również I miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy tekst opowieści wigilijnej Amadeusza

Praca konkursowa Moja opowieść wigilijna 2018 tekst

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2018

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
C. K. Norwid

Niech Święta Bożego Narodzenia upłyną w szczęściu i radości
przy dźwięku kolęd i zapachu świerkowych gałązek.
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
życzą:
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Mycielewie

Praca z konkursu świątecznego – Lena Olędzka

W drodze do Betlejem

21 grudnia 2018 r. uczniowie klasy 6, 7, 8, 3a i 3b Szkoły Podstawowej w Mycielewie przedstawiali jasełka. Reżyserem była pani Renata Szczepaniak.

Po jasełkach zaproszeni goście:  Jan Pawlak, Kazimierz Stosik, Wiesław Wiszniewski wraz z panią Anną Pyszczyńską i panią Marzeną Borzych wręczyli nagrody w konkursie zorganizowanym przez Koło Łowieckie nr 9 „Gwardia” z Bydgoszczy pod hasłem: „Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom” z okazji 95 rocznicy istnienia Polskiego Związku Łowieckiego. Przedstawiciele Koła „Gwardia” ufundowali dla szkoły zestaw nagłaśniający, za który jeszcze raz dziękujemy.

Dodatkowo pani A. Koralewska-Hak nagrodziła uczestników konkursu świątecznego „Piernikowy domek na 100-lecie niepodległości Polski”. Napłynęło aż 30 prac. Sponsorem nagród była Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Mycielewie.

Na zakończenie pani Joanna Biernacka-Kozerewicz wręczyła upominek uczennicy klasy 7 – Izabeli Suszko, która w imieniu społeczności szkolnej napisała list do przyszłych pokoleń, który umieszczony zostanie w kapsule czasu przygotowanej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni z okazji 100-lecia wybuchu powstania wielkopolskiego.

Tekst i foto: Wawrzyn Nowak

 

Próbne egzaminy za nami

11, 12 i 13 grudnia 2018 r. gimnazjaliści spróbowali swoich sił w próbnym egzaminie, natomiast ósma klasa sprawdziła się 18, 19 i 20 grudnia. Życzymy jak najlepszych wyników.

Basen w Wągrowcu opanowany przez Mycielewo

11 grudnia rzesza uczniów z klasy 4, 5, 6, 7 i 8 wybrała się z opiekunami popływać w basenie wągrowieckim. Organizatorem przedsięwzięcia był Andrzej Kulczyński a wspierali go Anna Pyszczyńska i Wawrzyn Nowak.

Przedszkolacy w Teatrze

W czwartkowe przedpołudnie, 13 grudnia 2018, grupa przedszkolaków wraz z wychowawczyniami udała się do Nakielskiego Ośrodka Kultury na przedstawienie „CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI W GRUPIE SIŁA” w wykonaniu wrocławskiego Teatru Muzycznego FORTE.
Fabułą przedstawienia były przygody mieszkańców łąki – mrówki, konika polnego, pająka, biedronki, muchy oraz pszczoły. Zaskakujące zwroty akcji połączone ze znakomitym humorem udowodniły, że chociaż wszyscy tak bardzo się od siebie różnią to, tylko wspólnymi siłami mogą pokonać wszelkie trudności i dokonać czegoś NAPRAWDĘ WIELKIEGO.
Dodatkowymi  walorami tego Musicalu były kostiumy, muzyka oraz wokal aktorów.

Ogłoszenie

Organizowane jest zimowisko
dla 100 dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich” – Tleniu, w terminie 12 stycznia-21 stycznia 2019 r. (turnus 10-dniowy)

Nasze kolonie przeznaczone są dla dzieci rolników w wieku 8-16 lat z kujawsko-pomorskiego z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców (posiadamy do rozdysponowania tylko 35 miejsc).

Obiekt „PATRIA”, na którym realizujemy kolonie dla dzieci musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich właściciel został zobligowany przez nas do prowadzenia na nim stosownych inwestycji: nowe świetlice, wymiana okien, nowe łazienki, nowoczesne boiska. Dzięki temu w Centrum Spotkań „PATRIA” na kolonie przyjeżdżają dzieci z najbogatszych
gmin w Polsce.

Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii, w tym wyjazdy na stok narciarki i lodowisko w Fojutowie (dzieci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z wypożyczeniem sprzętu, opieką instruktora i zakupem karnetów na stok).

Zapewnia transport uczestników spod Szkoły/Gminy i fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 389 złotych od dziecka (jeden z rodziców ubezpieczony w KRUS) w turnusie 10-dniowym.

Istnieje możliwość skierowania na zimowisko dzieci, których rodzice nie są płatnikami KRUS. Dopłata realizowana przez rodzica wynosi wówczas 789 złotych o dziecka.
Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.
W przypadku zainteresowania powyższą propozycją proszę o wytypowanie maksymalnie 10 osobowej grupy dzieci spośród uczniów Szkoły.

Zgłoszenia w formie telefonicznej lub e-mailowej przyjmujemy do dnia 21 grudnia 2018 r.

W razie pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod nr tel. 728 486 457/ 502 626 171

  Z poważaniem,
Maciej Archaniołowicz

prospekt zima 2019 KP

Apel z okazji mikołajek

Sylwia Janeczko