Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Każdego roku 8 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Od tego święta rozpoczyna się Tydzień Bibliotek.
W tym tygodniu wszystkie biblioteki szczególnie przypominają o sobie czytelnikom oraz chętnie otwierają się na kontakt z czytelnikami. W naszej szkole również uczciliśmy święto bibliotek poprzez wyjątkowe zajęcia biblioteczne. Uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych wysłuchały bajki ,,Trzy małe świnki”, która przedstawiona została w formie Kamishibai. Jest to inaczej teatr obrazkowy (papierowy teatr), który wywodzi się z Japonii. Jest to technika czytania, w której wykorzystuje się zarówno tekst jak i ilustracje. Każda kolejna plansza z obrazkiem przedstawia kolejny fragment czytanego utworu.
Uczniowie obejrzeli teatrzyk z uwagą, a następnie wzięli udział w pogadance z panią bibliotekarką. Dzieci trafnie wyciągnęły wnioski z bajki, która niesie ważne przesłanie – lenistwo nie popłaca.

M. Borzych

Komunikat

Przypominamy harmonogram zajęć na tydzień od 24 do 28 maja:

24 maja (poniedziałek) – do szkoły przychodzą uczniowie klas 5 i 6, pozostali uczniowie nauka zdalna.

25, 26, 27 maja (wtorek, środa, czwartek) – do szkoły przychodzą uczniowie klasy 8 na egzamin, pozostali uczniowie mają wolne (dodatkowe dni wolne ze względu na egzamin ósmoklasisty- zarządzenie dyrektora szkoły); plan dowozów na egzamin uczniów klasy ósmej zamieścimy w poniedziałek. Opieką świetlicową w tych dniach będą objęci młodsi uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki (ze względów organizacyjnych prosiliśmy wcześniej zainteresowanych rodziców o zgłoszenie dziecka do opieki świetlicowej do wychowawców klas – można to zrobić jeszcze w poniedziałek 24 maja do godz. 12.00).

28 maja ( piątek)- do szkoły przychodzą uczniowie klas 8 i 6, pozostali uczniowie nauka zdalna.

Mamy to! Zadania Teodora wykonane!

Grupa Biedroneczki brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Wyzwanie Teodora”, który był realizowany od 5 października 2020 roku do 14 maja 2021 roku. Projekt objęty był honorowym patronatem Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego oraz Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi. Organizatorem projektu było Publiczne Przedszkole im Jana Pawła II w Woli Dębińskiej. Głównym  celem projektu było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

Teodor to pewien bocian, który chciał zostać profesorem nauk przedszkolnych. Chciał on, aby przedszkolaki zdobyły siedem sprawności, które uważał za najbardziej przydatne. Były one związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę i wykonywaniem prac plastycznych. Za każde podjęte wyzwanie i radzenie sobie z zadaniem dzieci otrzymywały  odznakę, która była wyrazem zdobytej wiedzy i umiejętności w danym zakresie. Realizację poszczególnych zadań dokumentowaliśmy poprzez zdjęcia, które dodawaliśmy na bieżąco na Facebookowej stronie.  Po zebraniu wszystkich odznak przedszkolaki zostały nagrodzone DYPLOMEM PROFESORA TEODORA,  a nasza placówka zdobyła CERTYFIKAT MIEJSCA SPRZYJAJĄCEGO WSZESTRONNEMU ROZWOJOWI DZIECKA.

Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem brały udział w proponowanych przez Teodora zadaniach. Nauczyły się jak dbać o przyrodę, jak pomagać innym, jak okazywać uczucia, które w tych trudnych czasach są tak ważne.

Rodzicom dziękuję za wyrażenie zgody na udział swoich  pociech  w tak fantastycznym projekcie.

Iwona Wojtkowiak

Klasa 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Mycielewie w kosmosie!

13 maja o godz. 10 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pokazach popularnonaukowych w formie transmisji na żywo pt.

„CREDO i promieniowanie kosmiczne”,

Pokazy te realizowane są w ramach projektu „Fizyka kluczem do zrozumienia świata”, który dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Prelekcja  miała formę dynamicznej rozmowy dwóch prowadzących (Prof. Piotr Homola i Prof. Robert Kamiński) przeplataną materiałami video. Opowiadali oni o rejestracji cząstek promieniowania kosmicznego przy pomocy telefonów komórkowych. W ten sposób zachęcili słuchaczy naszej szkoły do aktywnego udziału w pomiarach podczas pokazu pod hasłem “pobijamy rekord świata w drużynowym łapaniu cząstek”. Zarejestrowane cząstki będą materiałem do analiz naukowych, w których każdy może wziąć udział. Nad przebiegiem wydarzenia czuwała pani Angelika Drozd.

AD

Uwaga! Hybrydowy powrót do szkoły uczniów klas 4 – 8

Od poniedziałku 17 maja uczniowie klas 4 – 8 wracają do szkoły w systemie hybrydowym. Poniżej podaję harmonogram:

17 i 18 maja (poniedziałek, wtorek) – do szkoły przychodzą uczniowie klas 4 i 8, pozostali uczniowie nauka zdalna

19 (środa) – do szkoły przychodzą uczniowie klas 4 i 7, pozostali uczniowie nauka zdalna

20 maja (czwartek) – do szkoły przychodzą uczniowie klas 5 i 7, pozostali uczniowie nauka zdalna

21 maja (piątek – do szkoły przychodzą uczniowie klas 5 i 7, pozostali uczniowie nauka zdalna

24 maja (poniedziałek) – do szkoły przychodzą uczniowie klas 5 i 6, pozostali uczniowie nauka zdalna

25, 26, 27 maja (wtorek, środa, czwartek) – do szkoły przychodzą uczniowie klasy 8 na egzamin, pozostali uczniowie mają wolne (dodatkowe dni wolne ze względu na egzamin ósmoklasisty- zarządzenie dyrektora szkoły); opieką świetlicową w tych dniach będą objęci młodsi uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki (ze względów organizacyjnych proszę zainteresowanych rodziców o zgłoszenie dziecka do opieki świetlicowej do wychowawców klas do dnia 21 maja)

28 maja ( piątek)- do szkoły przychodzą uczniowie klas 8 i 6, pozostali uczniowie nauka zdalna.

Podczas nauki stacjonarnej obowiązuje reżim sanitarny (tak jak od września 2020), m. in. proszę pamiętać o maseczkach (rekomendowane maseczki medyczne), dezynfekcji rąk, przebywaniu w wyznaczonych strefach.

Uczniowie z objawami chorobowymi dróg oddechowych, gorączką nie powinni przychodzić do szkoły.

Wkrótce zamieścimy harmonogram dowozów.

Do zobaczenia w szkole!

Uwaga! Wyniki gminnego konkursu „Liczymy się dla Polski”

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Mieszkań i Ludności Burmistrz Kcyni ogłosił dwa konkursy celem propagowania i rozpowszechniania informacji o trwającym spisie. Był to konkurs plastyczny „Liczymy się dla POLSKI” dla uczniów szkół podstawowych oraz konkurs fotograficzny „Moje miasto. Moja rodzina. Wczoraj i dziś”. Z uwagi na niewielką ilość zgłoszonych prac organizatorzy postanowili nagrodzić wszystkich uczestników konkursu, wśród nich jest czworo uczniów z naszej szkoły: 

 • Maria Kurtysiak – klasa 1
 • Krzysztof Wiekiera – klasa 4
 • Martyna Wiekiera – klasa 2
 • Nadia Mlicka – klasa 4

Gratulujemy!

Uwaga! Harmonogram powrotu uczniów do szkoły

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącymi powrotu uczniów do szkoły:

„Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

29.04.2021

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Granatowe tło z piktogramem kalendarza i datą 4 marca. Napis Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach oświatowych od 4 maja

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki. 

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna. 
 • Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.
 • Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
 • Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym.  

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. 

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii. 

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy. 

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Kształcenie sportowe od 4 do 30 maja

W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw). 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki”

źródło: www.gov.pl

Przypominamy o gminnym konkursie

Drodzy uczniowie, przypominamy o gminnym konkursie, poniżej informacje ze strony www.kcynia.pl:

Konkurs plastyczny „Liczymy się dla POLSKI”

1 kwietnia 2021 r. ruszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Taki spis odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji m. in. o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej. W celu promocji informacji dotyczących spis, samego spisu i obowiązku jego dokonania Burmistrz Kcyni ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VIII z terenu Gminy Kcynia. Szczegóły poniżej, karta zgłoszeniowa w załączeniu. Na prace czekamy do 30 kwietnia 2021 r. Do wygrania nagrody rzeczowe i gadżety promocyjne gminy.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Liczymy się dla POLSKI”.

I. Organizator konkursu i zadanie konkursowe

 1. Burmistrz Kcyni, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs plastyczny pt. „Liczymy się dla POLSKI”w związku z przeprowadzanym w 2021 roku Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań.
  1. Celem konkursu jest:

a)     rozpowszechnianie informacji dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 ( w skrócie: NSP),

b)     popularyzowanie metody samopisu internetowego w ramach NSP,

c)      pobudzanie kreatywności dzieci i młodzieży,

d)     umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu.

II. Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej płaskiej w formacie A4 lub A3 nawiązującej tematycznie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
  1. Praca musi być wykonana dowolną płaską techniką plastyczną (np. kredki, ołówek, techniki mieszane).
  2. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać wyłącznie prace wykonane osobiście i indywidualnie.
  III.  Warunki uczestnictwa

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kcynia.

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: kategoria I – klasy I-III, kategoria II – klasy IV-VIII.

3.Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie bezpośrednio lub drogą listową pracy plastycznej wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia do dnia 30 kwietnia 2021 r.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

5. Nadesłane na konkurs prace powinny znajdować się w kopercie z napisem: „Konkurs NSP 2021.”

6. Koszty dostarczenia pracy do Organizatora pokrywają uczestnicy konkursu.

7. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu.

IV. Ocena prac

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa.

2. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem prac,  pomysłowość, oryginalność i estetyka wykonanej pracy.

3. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

V. Rozstrzygnięcie konkursu.

1.W konkursie przewiduje się nagrodzić laureatów trzech miejsc w każdej z kategorii. Ponadto Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień.

2. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe oraz gadżety promocyjne gminy.

3.Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez publikację na stronie Organizatora tj. www.kcynia.pl najpóźniej do 30 maja 2021 r.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska laureatów oraz umieszczanie tych informacji w materiałach informacyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac (lub/i skanów, zdjęć tych prac) na stronie Organizatora oraz w mediach i Internecie.

VI. Postanowienia końcowe

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: promocja@kcynia.pl.

VII. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), informujemy, że:

 1. Administrator

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Kcynia z siedzibą: Urząd Miejski, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, zwana dalej Administratorem. 

2. Informacja o wymogu podania danych i o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że udział w konkursie będzie niemożliwy.

3.Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych  z przebiegiem i rozstrzygnięciem konkursu plastycznego. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na udział w konkursie.

4. Informacja o odbiorcach danych

Dostęp do Pana/Pani danych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz członkowie komisji konkursowej. Do publicznej wiadomości podane zostanie imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz praca plastyczna/ i (lub) jej skan/zdjęcie.

5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Informacja o okresie przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji konkursu.

7. Informacja o przysługujący Pani/Panu prawach

W związku z przetwarzaniem przez Administratora  Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym”,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy Rozporządzenia,

h) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w oparciu o zgodę , w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Uwaga uczniowie klasy VII i VIII

Zachęcamy Uczniów klasy 7 i 8 do wzięcia udziału w konferencji konsultacyjnej „Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia”. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje:

„27 kwietnia 2021 r. odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.

Konsultacje dla woj. kujawsko-pomorskiego rozpoczną się 27 kwietnia br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiadlamlodych5.webankieta.pl/. Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 26 kwietnia (poniedziałek) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.”

źródło: KO Bydgoszcz

Pilne- klasy I-III SP nauka hybrydowa

W związku z koniecznością prowadzenia nauczania hybrydowego w klasach I – III od poniedziałku 26 kwietnia, uprzejmie informuję, że nauka w naszej szkole przebiegać będzie według następującego harmonogramu:

26 i 27 kwietnia (poniedziałek i wtorek) – do szkoły przychodzi tylko klasa I, pozostałe mają zajęcia zdalne

28 i 29 kwietnia (środa i czwartek)- do szkoły przychodzi tylko klasa II, pozostałe mają zajęcia zdalne

30 kwietnia (piątek)- do szkoły przychodzi tylko klasa III, pozostałe mają zajęcia zdalne.

Proszę pamiętać, żeby dzieci były wyposażone w maseczki, obowiązuje reżim sanitarny według zasad wprowadzonych od początku roku szkolnego.

Poniżej informacja ze strony www. men.gov.pl

„Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br. – nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów z 11 województw

22.04.2021

Małymi krokami wracamy do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Na razie, od poniedziałku, 26 kwietnia w jedenastu województwach uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas – zdalnie. W pozostałych pięciu województwach organizacja pracy szkół pozostaje bez zmian. Nie wprowadzamy zmian również w funkcjonowaniu przedszkoli. W kształceniu zawodowym będzie możliwość realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. To plan na kolejny tydzień, do 2 maja. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy po koniec kwietnia.

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia

Nauka hybrydowa klas I-III w 11 województwach

Od poniedziałku, 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, nic się u nich nie zmienia.

Nauka zdalna klas I-III w 5 województwach

Od poniedziałku, 26 kwietnia uczniowie klas I-III, ale też z pozostałych klas z województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego, będą uczyć się zdalnie.

Zostaje utrzymany również obowiązek zorganizowania przez dyrektora szkoły opieki świetlicowej dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni. Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Zasady nauczania hybrydowego

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W szkole prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Od 26 kwietnia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

(skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Materiały

Uzasadnienie do rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 30b
20210422-Uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_wydawanego​_na​_podstawie​_art​_30b​_(COVID-19).docx 0.01MB

ŚWIĘTO ZIEMI – imieniny Ziemi

22 kwietnia w oddziale przedszkolnym BIEDRONECZKI obchodziliśmy DZIEŃ ZIEMI. Do tematyki zajęć wprowadził nas wiersz J. Kasperkowiak „Mali strażnicy przyrody”. Następnie oglądaliśmy film edukacyjny, w którym dowiedzieliśmy się jak ważne jest dbanie o naszą Ziemię. Wysłuchaliśmy opowiadania pt. „Dobre rady na złe odpady”, które uświadomiło nas o konieczności segregacji  odpadów. Na koniec wzięliśmy udział w zabawie przy piosence „Dbajmy o przyrodę i wykonaliśmy pracę plastyczną.

 Iwona Wojtkowiak

Uwaga ósmoklasiści!

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą egzaminu ze strony men.gov.pl:

„Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

21.04.2021

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r. przeprowadzane na takich samych zasadach jak egzaminy w 2021 r. oraz rezygnacja z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2023 – to najważniejsze rozwiązania ogłoszone dziś, 21 kwietnia przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Grafika z tekstem: "Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023"

Egzaminy zewnętrzne w 2021 r.

W 2021 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj.

 1. (…)
 2. egzamin ósmoklasisty – od 25 do 27 maja,
 3. (…)


Podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS, które zostały ogłoszone na stronie internetowej CKE 19 kwietnia br.

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r.

W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. oznacza to, że:

 • zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie  programowej kształcenia ogólnego,
 • obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,
 • uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.),
 • w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,
 • w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,
 • w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,
 • w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,
 • w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). (…)

Egzaminy zewnętrzne w 2023 r.

Planuje się, że w 2023 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym oraz rozporządzeniach o podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Do obecnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone zostaną dwie zmiany, tj.

 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru (egzamin ten zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2024 r.) (…)


Ewentualne decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r. będą podejmowane – w zależności od sytuacji epidemicznej – w roku szkolnym 2021/2022.”

„Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r.

21.04.2021

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek). Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

Grafika z tekstem: Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. – od 25 maja do 27 maja

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

DzieńPrzedmiotGodzina rozpoczęciaCzas trwania
25 maja, wtorekjęzyk polski9:00120 minut
26 maja, środamatematyka9:00100 minut
27 maja, czwartekjęzyk obcy nowożytny9:0090 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

 • o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
 • o 50 minut – w przypadku matematyki oraz,
 • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

W 2021 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 360 400 uczniów z prawie 12 700 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 081 000 arkuszy.

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 115 różnego rodzaju arkuszy, w tym:

 • 59 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim i litewskim

oraz

 • 56 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych.

Największa grupa ósmoklasistów (96,66%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,92% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42% ósmoklasistów.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.”

Przetłumacz stronę »
Font Resize
Kontrast