Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

Nauczyciele

Nauczyciele Zespołu Szkół w Mycielewie

w roku szkolnym 2015/2016

Lp. Nazwisko i Imię Nauczany przedmiot
1 Walasiewicz Katarzyna język polski, sztuka
2 Biernacka-Kozerewicz Joanna historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, wychowanie do życia w rodzinie
3 Borzych Marzena biologia, chemia, biblioteka
4 Drozd Angelika matematyka, fizyka
5 Janicka Beata język polski
6 ks. Marcin Wierzchosławski religia
7 Koralewska-Hak Agnieszka muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, język polski
8 Kulczyński Andrzej wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
9 Kurtysiak Jarosław wychowanie fizyczne
10 Kwiatkowska Małgorzata pedagog szkolny
11 Maćkowska-Wszyszcz Joanna język angielski
12 Magdziarz Agnieszka matematyka
13 Mickiewicz Henryka edukacja wczesnoszkolna
14 Napierała Alina nauczyciel przedszkola
15 Napierała Paula edukacja wczesnoszkolna
16 Nowak Wawrzyn informatyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne
17 Otto Paulina język niemiecki, logopeda
18 Pyszczyńska Anna przyroda, matematyka
19 Schulz Galina język angielski
20 Sobczak Marek wychowanie fizyczne
21 Stachowiak Elwira edukacja wczesnoszkolna
22 Marlena Szymczak religia
23 Tomkowiak Magdalena edukacja wczesnoszkolna
24 Wesół Gabriela nauczyciel przedszkola
25

26

Wojtkowiak Iwona

Marta Bernas

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel wspomagający