Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

Patron Szkoły

 1. W bieżącym roku planowane jest nadanie imienia naszej szkole.
 2. Zespół do Spraw Promocji Szkoły opracował dotychczas plan działań związanych z nadaniem imienia wraz z kalendarium i przydziałem zadań poszczególnym przedstawicielom społeczności szkolnej.
 3. Zespół sporządził również listę propozycji, spośród których wyłonione zostanie przyszłe imię szkoły. Obecnie trwają konsultacje wśród nauczycieli i pracowników szkoły.
 4. Członkowie Rady Pedagogicznej wybrali z listy proponowanych imion:
  I      – Jana Pawła II – 8 osób
  II    – Dzieci Ziemi Kcyńskiej i Szubińskiej – 6 osób
  III  –  100-lecia Niepodległej Polski – 3 osoby
  IV   – Praw Dziecka i Człowieka – 3 osoby
  V     – Kultury i przyrody Pałuk – 3 osoby
 5. Rada Rodziców w głosowaniu wybrała imię: Jana Pawła II – jednogłośnie
 6. Uczniowie w głosowaniu wybrali imię: