Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

Wystartowaliśmy w II Ogólnopolskim Konkursie BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

Nasza szkoła wystartowała w II Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą


BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ
Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 10 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe. Wręczanie dyplomów będzie miało uroczystą oprawę.

Regulamin konkursu:

  • Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Opieką na konkursem zajmuje się pan Rafał Leśniarek.

Category: projekty