Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Nasi uczniowie na zajęciach uniwersyteckich

Uczniowie klasy V w bieżącym roku szkolnym po raz drugi już uczestniczyli w projekcie Fundacji Uniwersytet Dzieci,  która stawia sobie za cel sprawianie, aby dzieci czerpały radość z nauki i rozwijały kompetencje kluczowe, by w przyszłości stać się mądrymi i odpowiedzialnymi dorosłymi. 

Fundacja Uniwersytet Dzieci jest założycielem pierwszego i największego obecnie uniwersytetu dziecięcego w Polsce. Od 2007 r. we współpracy z uczelniami wyższymi organizuje dla dzieci wykłady i warsztaty, które pomagają im odkryć i zrozumieć świat. Fundacja prowadzi również portal dla nauczycieli, z którego bezpłatnie można pobrać nowatorskie scenariusze lekcji wypracowane wspólnie z naukowcami.

Przygotowane przez ekspertów zajęcia realizowane według metody pytań i doświadczeń (metoda ta powstała we współpracy z naukowcami i ekspertami) rozwijają u dzieci kluczowe kompetencje tj. kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność krytycznego i analitycznego myślenia, które będą im potrzebne w dorosłym życiu, a przede wszystkim na rynku pracy.  Metoda ta rozwija myślenie naukowe, oparte na stawianiu pytań, planowaniu procesu badawczego i wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych badań. Przy użyciu metody pytań i doświadczeń dzieci pracują metodą projektu według schematu: pomysł – plan – przebieg – wyciąganie wniosków – podsumowanie. Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoją wyobraźnię i przedsiębiorczość oraz uczą się pracować w zespole. Najważniejsze jednak jest rozbudzanie ich wyobraźni i ciekawości światem nauki. Punktem wyjścia do konstruowania zajęć w oparciu autorską metodę są dziecięce pytania.

Zajęcia bazujące na metodzie pytań i doświadczeń rozwijają u dzieci naukowy sposób myślenia w oparciu o powyższy schemat. Dzieci wchodzą w rolę naukowców: definiują problem, szukają jak najlepszych rozwiązań i samodzielnie wyciągają wnioski z uzyskanych wyników badań. Prowadzony przez dzieci proces badawczy jest treningiem krytycznego myślenia.

W  ubiegłym roku uczestniczyliśmy w projekcie „Jak odczytywać emocje?”, natomiast w bieżącym roku podczas zajęć z wychowawcą klasa V realizowała projekt pod nazwą „Jak zrealizować projekt?” – uczniowie uczestniczyli m. in. w lekcjach pt. „Jak stworzyć zespół?”, „Jak rozciągnąć czas?”, „Jak podejmować decyzje w grupie?”

Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą nauczania, ponieważ najsilniej angażuje uczniów, a przy tym łączy inne metody i techniki uczenia się. Jest znana i stosowana od 1917 roku w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki współpracy w grupach dzieci uczą się skutecznego działania, planowania oraz rozwijają przedsiębiorczość i kreatywność. Zdobyte w ten sposób umiejętności mają zapewnić im dobry start w przyszłość oraz skuteczność zarówno w pracy zawodowej, jak i codziennych działaniach.

Category: Bez kategorii