Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYCIELEWIE

Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informuję, że od 08.04.2019 r. planowana jest akcja strajkowa,  zachodzi zatem prawdopodobieństwo, że na niektórych lekcjach uczniowie będą mieć zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W poniedziałek 08.04.2019 r. dowozy będą odbywać się według harmonogramu dowozów, rano autobus z Sipior zamiast bezpośrednio do Słonaw pojedzie: Suchoręcz-Słonawy-Zalesie-Mycielewo.  Po południu uczniowie z Elizewa, Suchoręczka (góra) odjadą o godz. 13.00. Możliwe jest niewielkie opóźnienie na niektórych trasach.

Negocjacje między stronami sporu trwają, zatem sytuacja  jest dynamiczna i różne scenariusze mogą mieć miejsce, dlatego proszę Państwa o wyrozumiałość.

Informacje dotyczące sytuacji strajkowej będą Państwu przekazywane  na bieżąco.

Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem. Jednocześnie przypominam, że dni egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasistów są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Poniżej przypominam dni wolne od zajęć dydaktycznych wprowadzone we wrześniu 2018 r. zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej do Kalendarza roku szkolnego 2018/2019:

W dni wolne od zajęć dydaktycznych nauczyciele będą pełnić dyżury dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Walasiewicz
Dyrektor Szkoły