Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

ESCAPE ROOM W BIBLIOTECE

W ten nietypowy sposób dzięki p. Joannie Maćkowskiej-Wrzyszcz i p. Marzenie Borzych nasza szkolna biblioteka zamieniła się na trzy dni w „pokój edukacyjny z j. angielskiego”.

      Konwencja tego typu gry polega na tym, że podczas rozwiązywania zagadek uczestnicy zmuszeni są do twórczego myślenia oraz przede wszystkim do współpracy co prowadzi do jednoczesnego rozwijania umiejętności językowych  i społecznych. Dla naszych uczniów była to również nauka, że biblioteka to nie tylko miejsce wypożyczania książek.

      Uczniowie z klasy VII, VIII oraz IIIa i IIIb gimnazjum w grupach 3-4 osobowych rozwiązywali zadania związane  z Walentynkami w j. angielskim. Szkolny escape room zawierał zadania standardowe np. dopasowywanie słynnych par zakochanych, układanie słowa z rozsypanych liter oraz zadania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – kodów QR np. po wczytaniu kodu wyświetlił się uczniom link do piosenki zamieszczonej na youtubie,  po jej wysłuchaniu musieli uzupełnić brakujące słowa w tekście piosenki, żeby z pierwszych liter tych słów ułożyć hasło, które doprowadziło ich do kolejnej wskazówki. 

         Pomysł ten cieszył się ogromnym powodzeniem wśród uczniów – przez trzy kolejne dni koordynatorzy czuwali nad przebiegiem gry, żeby wszyscy chętni mogli wziąć w niej udział. Ponadto warto podkreślić, że każdy uczestnik był  bardzo zaangażowany w grę. Wszystkim grupom udało się odnaleźć rozwiązanie zagadek  i „uwolnić” z naszego escape roomu, a w nagrodę uczestnicy otrzymali oceny celujące  z j. angielskiego.   

J.M-W.

Category: Bez kategorii