Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

Uczestnicy WTZ z wizytą w Mycielewie

11 stycznia w Szkole Podstawowej w Mycielewie odbyła się niecodzienna uroczystość. Gościliśmy w tym dniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Szubina wraz
z terapeutami
, którzy przybyli na spotkanie świąteczno-noworoczne. Nasze zaproszenie przyjęli także: pan Jan Kurant – przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni, pan Wojciech Jaskulski – kierownik Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury, pan Jarosław Wilczyński- wielokrotny medalista sportów osób niepełnosprawnych, pani Joanna Stypczyńska oraz pani Ewa Jaszak – przedstawicielki Rady Rodziców oraz pani Kinga Piechnik-pielęgniarka. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielek: pani Renaty Szczepaniak oraz pani Agnieszki Koralewskiej-Hak zaprezentowali gościom jasełka oraz koncert kolęd. Wzruszającym momentem części artystycznej był wspólny śpiew kolęd: gości i przedstawicieli społeczności szkolnej, po którym głos zabrał pan Jan Kurant. Przewodniczący podziękował występującym artystom i ich opiekunom oraz złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne w imieniu swoim, pana burmistrza Marka Szarugi (nieobecny z powodu spraw służbowych) oraz radnych RM w Kcyni.  Podsumowując ten etap uroczystości, głos zabrała pani dyrektor Katarzyna Walasiewicz, która podziękowała gościom za przyjęcie zaproszenia oraz podkreśliła wagę organizowania tego typu spotkań budujących społeczeństwo tolerancyjne. W swojej wypowiedzi nawiązała także do działań zmierzających do nadania szkole imienia oraz zaprosiła przybyłych na słodki poczęstunek przygotowany przez wolontariuszki  z klasy VII i IIIb gimnazjum pod kierunkiem pani Joanny Maćkowskiej-Wrzyszcz.

            Dzisiejsze spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca wielu osób: pani dyrektor szkoły, pani wicedyrektor, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców, a przede wszystkim uczniów, który wykazali się dużym zaangażowaniem, kreatywnością i empatią. Wszystkim należą się serdeczne podziękowania! Impreza wzbudziła wiele pozytywnych emocji, zarówno wśród gości, jak i gospodarzy.

Tekst: Joanna Biernacka-Kozerewicz, Foto: Wawrzyn Nowak

Category: Bez kategorii