Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

Płakali na koniec… ze wzruszenia

22 czerwca 2018 r. uczniowie klas I-III, IV-VII SP i IIa, IIb oraz III gimnazjum uczestniczyli w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Pani dyrektor Katarzyna Walasiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Stypczyńska oraz wychowawcy oddziałów wręczyli wyróżnienia i nagrody.

Nagrodę Burmistrza Kcyni otrzymali: Zofia Strzyżewska (kl. III gimnazjum) i Hubert Lis (V kl. SP).

Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie otrzymali: Kaja Stróżyk (kl. III gimnazjum) i Paweł Strzyżewski (kl. VII SP).

Tytuł Absolwenta Roku przyznano Zofii Strzyżewskiej.

Prymusami Szkoły zostali: Zofia Strzyżewska – gimnazjum i Amadeusz Hak – szkoła podstawowa.

Wyróżniono również Roksanę Jaszak i Martę Nadolną z klasy III SP oraz Annę Repczyńską z klasy IV SP za 100% frekwencji.

Biblioteka szkolna przyznała nagrodę Czytelnika Roku 2018 Natalii Borzych z kl. III gimnazjum.

W SKO najwięcej zaoszczędził Krzysztof Wiekiera z kl. I SP.

Dodatkowo nagrodzono uczniów klasy trzeciej gimnazjum:

Za osiągnięcia sportowe pamiątkowe statuetki otrzymały następujące uczennice klasy III gimnazjum: Ewa Ciesielska, Paula Kociałkowska, Dominika Konopka, Oliwia Łukomska, Kaja Stróżyk, Zofia Strzyżewska, Roksana Wojtkowiak i Julia Ziemińska.

Nagrodę za sukcesy w konkursie BRD otrzymała Zofia Strzyżewska.

Za pracę w Małym Wolontariacie nagrodę otrzymali: Natalia Borzych, Ewa Ciesielska, Łukasz Chmura, Paula Kociałkowska, Kaja Stróżyk, Zofia Strzyżewska, Martyna Palacz, Roksana Wojtkowiak, Julia Ziemińska, Oliwia Łukomska, Dominika Konopka, Gracjana Wiśniewska, Marika Wciseł, Roksana Trzaskowska, Dominika Mlicka.

Nagrody za przygotowywanie akademii szkolnych otrzymali: Zofia Strzyżewska, Natalia Borzych, Ewa Ciesielska, Oliwia Łukomska, Kacper Kaczmarek, Kaja Stróżyk, Łukasz Chmura, Dominika Konopka, Paula Kociałkowska, Roksana Wojtkowiak oraz Dominika Mlicka, Marika Wciseł, Magdalena Kozłowska, Martyna Obszyńska, Julia Ziemińska.

Za pracę w Samorządzie Uczniowskim nagrodzeni zostali: Zofia Strzyżewska, Łukasz Chmura, Natalia Borzych, Roksana Wojtkowiak, Paula Kociołkowska, Kaja Stróżyk, Oliwia Łukomska.

Pani Joanna Maćkowska-Wrzyszcz wręczyła nagrodę  Martynie Palacz i Zofii Strzyżewskiej za wynik egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.

Pani dyrektor życzyła wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku, przestrzegała przed różnymi zagrożeniami i przypomniała zasady bezpieczeństwa.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Mycielewie dziękują Radzie Rodziców za zakupienie nagród książkowych.

Lista uczniów wyróżnionych 2017-2018

WN

Category: Bez kategorii