Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

„Aktywna tablica” w naszej szkole!

21 grudnia 2017 roku  baza dydaktyczna Szkoły Podstawowej w Mycielewie  wzbogaciła się o  kolejną tablicę interaktywną, projektor oraz interaktywny monitor dotykowy o wartości 17.399.00 zł.  Nowy sprzęt multimedialny szkoła otrzymała w wyniku przystąpienia do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa, natomiast w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Klasyfikacja wniosków nastąpiła do 27 września 2017 r. i Szkoła Podstawowa w Mycielewie otrzymała dofinansowanie w wysokości 13.919,99 zł, pozostałe 3.480 zł  stanowiło wkład własny organu prowadzącego (Gminy Kcynia). Dzięki temu w szkole w Mycielewie  zakupiono monitor interaktywny 65’’, tablicę interaktywną 82’’ oraz projektor ultra krótkoogniskowy.

Otrzymane zestawy multimedialne umożliwiają  interaktywne metody pracy na zajęciach z różnych przedmiotów, toteż w ramach programu „Aktywna tablica” nauczyciele odbyli szkolenie korzystania z nowego sprzętu.

Category: Bez kategorii