Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

DEN na 100 lat!

13 października w naszej szkole przeżywaliśmy niecodzienne święto. Obchodziliśmy bowiem 100-lecie istnienia Szkoły w Mycielewie. Uroczystości jubileuszowe połączono z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Na początku uroczystości została odprawiona Msza św. w intencji społeczności szkolnej, którą celebrowało pięciu księży: ksiądz dziekan Michał Kostecki z Kcyni, ksiądz proboszcz parafii Szaradowo Paweł Kowalski, uczący w naszej szkole religii ksiądz Maciej Wierzchosławski oraz księża absolwenci naszej szkoły- Waldemar Krawczak oraz Maciej Kulczyński. Służbę liturgiczną i śpiew zapewnili uczniowie naszej szkoły.

Następnie zaproszono  gości do zwiedzania wystawy przygotowanej w holu szkoły przez nauczycieli pod kierunkiem pani Gabrieli Wesół. Zaprezentowano na niej pamiątki dostarczone przez absolwentów, m.in. zdjęcia, świadectwa szkolne, artykuły z gazet oraz kroniki. Zwiedzający mieli możliwość wpisania się do księgi pamiątkowej. Wystawa dostarczyła wielu wzruszeń, zwłaszcza starszym absolwentom i nauczycielom.

Po obejrzeniu wystawy rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Po wprowadzeniu sztandarów, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem pani Agnieszki Koralewskiej-Hak zaprezentowali poloneza. Tańcząca  młodzież ubrana była w stroje szlacheckie wypożyczone przez opiekuna z Teatru Polskiego w Bydgoszczy. W dalszej części obchodów głos zabrała pani dyrektor Katarzyna Walasiewicz, która powitała zaproszonych gości oraz całą społeczność naszej szkoły. W sposób szczególny podkreśliła obecność pani Leokadii Teresy Majewicz, sybiraczki prowadzącej w naszej szkole żywe lekcje historii. Pani dyrektor  przybliżyła dzieje szkoły W Mycielewie, wspominając m.in. dotychczasowych kierowników i  dyrektorów placówki. Poprosiła także o uczczenie minutą ciszy wszystkich nieżyjących pracowników i absolwentów szkoły. Kolejno pani dyrektor podziękowała
i wręczyła upominki obecnym na uroczystości emerytowanym  dyrektorom: pani Barbarze Morawskiej i panu Ludwikowi Mańkowskiemu oraz obecnym burmistrzom Kcyni i Szubina-
panom :Markowi Szarudze i Arturowi Michalakowi, a także poprzednim burmistrzom Kcyni
i Szubina: panu Tomaszowi Szczepaniakowi i panu Ignacemu Pogodzińskiemu, jak również nieobecnemu na uroczystości z powodów służbowych, panu Piotrowi Hemmerlingowi. W dalszym ciągu świętowania głos zabrał burmistrz Kcyni Marek Szaruga, który złożył wszystkim obecnym i emerytowanym pracownikom szkół życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wraz z panem Wojciechem Jaskulskim  wręczył Nagrody Burmistrza. Z naszej szkoły tę prestiżową nagrodę otrzymała pani Beata Janicka. Kolejno głos zabrała pani dyrektor, która wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły. Wyróżnienie otrzymały panie: Henryka  Mickiewicz, Agnieszka Magdziarz, Anna Pyszczyńska, Paulina Otto oraz Iwona Wojtkowiak. Nagrodzono także pracowników administracji i obsługi. Gratulacje odebrały panie: Wioletta Burdasz, Honorata Pezacka, Małgorzata Skalska, Iwona Suder, Ewa Smorga, Monika Cyranowska oraz pan Alojzy Socha.  Po wręczeniu nagród głos zabrała absolwentka naszej szkoły pani Aleksandra Kulczyńska-Milik, która odczytała list nadesłany przez państwa Jolantę Tarnecką-Wawrzyniak– emerytowaną dyrektor szkoły  i  Piotra Wawrzyniaka- inicjatora rozbudowy szkoły w Mycielewie w latach osiemdziesiątych. Kolejno wystąpił pan Henryk Sowa, absolwent szkoły
i jednocześnie radny gminy Szubin, który odczytał list burmistrza Szubina Artura Michalaka oraz złożył życzenia w imieniu własnym. Dodajmy, że burmistrz Szubina był obecny na Mszy św., ale z powodów służbowych nie mógł uczestniczyć w dalszej części uroczystości. Jubileusz uświetnili swoimi przemówieniami także:  przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni  pan Zbigniew Witczak, rektor BSW w Bydgoszczy pan prof. nadzwyczajny Włodzimierz Majweski, emerytowana dyrektor PPPP w Nakle pani Krystyna  Wegner-Kowalska, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Bydgoszczy pan dr Bogusław Chłąd, prezes Akcji Katolickiej w Szubinie pani Danuta Siewkowska, starszy wizytator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pani Anna Koziołkiewicz, która odczytała list przesłany przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy pana Marka Gralika, radna Rady Powiatu Nakielskiego pani Renata Gaj-Kowalska, która odczytała życzenia wystosowane przez starostę nakielskiego pana Tomasza Miłowskiego oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni panią Iwonę Kurdelską. W imieniu dyrektorów szkół gminy Kcynia życzenia złożył pan Michał Poczobutt. Za zaproszenie na uroczystość podziękowała pani Leokadia Majewicz, życząc jednocześnie szkole kolejnych 100 lat owocnej pracy.  Na ręce pani dyrektor powinszowania przekazali także: pan dr Radzisław Panek, pan Komendant Posterunku Policji w Kcyni asp. szt. Piotr Smoliński, pani Arleta Marchlewska reprezentująca I LO w Szubinie oraz pan Zygmunt Korkosz z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle. Okolicznościowe życzenia nadesłali nie mogący uczestniczyć w uroczystościach absolwenci naszej szkoły: pan prof. dr hab. dr h. c. Wojciech Ziętara oraz prof. dr hab. Józef Szudy. Napłynęły także listy z powinszowaniami od dyrektor PPPP w Nakle pani Ewy Burzyńskiej i kierownika tejże poradni w Szubinie pani Lidii Lemańskiej oraz od dyrektora Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie pana Mirosława Rzeszowskiego. Życzenia szkoła otrzymała również od pana Piotra Prusaka prezesa NZOZ „Nasza Przychodnia” w Kcyni.

Po życzeniach nadszedł czas na podziękowania przyjaciołom szkoły, bez pomocy których organizacja jubileuszu byłaby niemożliwa. Pani Joanna Biernacka-Kozerewicz odczytała listę sponsorów, a pani dyrektor wręczyła okolicznościowe podziękowania wszystkim, którzy materialnie i finansowo przyczynili się do uświetnienia obchodów.

Zamieszczamy poniżej listę przyjaciół szkoły:

Przyjaciele Szkloły

           Rada Rodziców, dyrektor szkoły Katarzyna Walasiewicz, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie wraz z rodzicami serdecznie dziękują wszystkim osobom i firmom, które w różnoraki sposób wsparły nasz jubileusz.

  • Serdecznie dziękujemy tym wszystkim Rodzicom, dziadkom, księżom, nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom, którzy materialnie oraz własną pracą przyczynili się do uświetnienia jubileuszu naszej szkoły, zwłaszcza podczas festynu i w czasie dzisiejszej uroczystości.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie naszej szkoły przygotowani przez panią Agnieszkę Koralewską-Hak zaprezentowali program artystyczny. Nie zabrakło piosenek i wierszyków ukazujących dzieje szkoły w minionych latach.  Na zakończenie tej części uroczystości  zaprezentowali się absolwenci i rodzice, którzy w ten sposób uczcili zacny jubileusz szkoły. Kulminacyjnym punktem tego etapu było przekazanie przez Radę Rodziców smacznego tortu, którym poczęstowano gości.

Po części artystycznej prowadzący uroczystość pani Agnieszka Koralewska-Hak i pan Andrzej Kulczyński zaprosili gości na poczęstunek.

Dodajmy, że scenografię przygotowała pani Agnieszka Koralewska-Hak, którą wsparła absolwentka naszej szkoły pani Emilia Łydka oraz uczniowie. Pani Agnieszka pozyskała także stroje z teatru oraz rekwizyty starej szkoły ze Skansenu w Osieku.

Uroczystość jubileuszowa przebiegła w refleksyjnej i miłej atmosferze.

Zespół do spraw promocji szkoły:
Joanna Biernacka-Kozerewicz
Agnieszka Koralewska-Hak
Wawrzyn Nowak

Foto Gabriela Wesół i Wawrzyn Nowak

Przetłumacz stronę »