Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza do udziału w otwartych spotkaniach organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczących reformy edukacji.

Spotkanie otwarte ws. reformy edukacji, odbędzie się
01.12 2016 r. w Nakle n.Not. w Nakielskim Domu Kultury, ul. Mickiewicza 3, o godz. 16.30.

Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty
Marek Gralik