Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Życzenia na Dzień Dziecka

Każdy dorosły był kiedyś dzieckiem, tylko nie każdy o tym pamięta”

Kochani Uczniowie!

Z okazji Dnia Dziecka składamy Wam życzenia miłości bliskich, ciepła rodzinnego, wspaniałej dziecięcej beztroski, zdrowia i nieustającej radości. Niech każdy z Was ocali
w sobie dziecko, nawet gdy wkroczy już w dorosły świat.

Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Mycielewie

Wykonali bukiety na setne urodziny św. Jana Pawła II

Z okazji tak niezwykłej rocznicy, setnych urodzin naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II, która przypada 18 maja tegoż roku, nasi uczniowie wzięli udział w akcji pod hasłem:

„100 bukietów dla świętego Jana Pawła II”.

Zadanie polegało na przygotowaniu przed dzieci i młodzież bukietów z żywych kwiatów (polnych, ogrodowych) oraz wykonanie zdjęcia. Liczyliśmy na kreatywność naszych milusińskich, którzy jak zwykle nie zawiedli i nadesłali ciekawe fotografie. W ten sposób uczciliśmy, mimo ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa, okrągły jubileusz urodzin św. Jana Pawła II.
Dodajmy, że udział we wspomnianej akcji wpisuje się w kalendarz naszych działań związanych z nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Mycielewie.

Joanna Biernacka-Kozerewicz

Uwaga! Konkurs!

Poniżej zamieszczamy komunikat Urzędu Marszałkowskiego dotyczący konkursu „Mój przyjaciel Jan Paweł II”:

„W poniedziałek (18 maja) obchodzimy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Z tej okazji marszałek województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie „Mój przyjaciel Jan Paweł II”.

Konkurs powstał z myślą o dzieciach, młodzieży i dorosłych, którzy chcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami o papieżu Polaku lub uczcić ten wielki jubileusz poprzez sztukę.

Do środy (20 maja) czekamy na zdjęcia, filmy, prace plastyczne oraz utwory literackie i muzyczne, które wiążą się ze świętym, jego pielgrzymkami i pontyfikatem. Szczególnie zachęcamy do zdalnego nagrywania piosenek, które będziemy promować na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
 
Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
– prace indywidualne,
– prace zbiorowe.
 
Wśród prac indywidualnych nagrodzimy autorów w trzech grupach wiekowych:
– do lat 8,
– 8-15 lat,
– powyżej 15 lat.

W każdej z powyższych kategorii przyznamy trzy nagrody główne i wyróżnienie:
I miejsce – 2 000 złotych,
II miejsce – 1 500 złotych,
III miejsce – 1 000 złotych,
wyróżnienie – 500 złotych.

Prace zbiorowe mogą przesyłać przedszkola, szkoły, młodzieżowe domy kultury i inne placówki oświatowe. Spośród nadesłanych prac wybierzemy i nagrodzimy cztery:

I miejsce – 2 000 złotych,
II miejsce – 1 500 złotych,
III miejsce – 1 000 złotych,
wyróżnienie – 500 złotych.

Nagrody zostaną przekazane na konto bankowe placówki.

Prace prosimy przesyłać na adres: janpawel2@kujawsko-pomorskie.pl w tytule wpisując „Mój przyjaciel Jan Paweł II”.  Od jutra (14 maja) na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl dostępne będzie oświadczenie, które należy podpisać i dołączyć do zgłoszenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji Urzędu Marszałkowskiego: tel. 56 62 18 477; e-mail:ps.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy do włączenia się w jubileuszowe obchody i udział w konkursie. Niech nasze działania będą świadectwem wciąż żywej pamięci o papieżu Polaku.

Beata Krzemińska
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Komunikat Urzędu Miejskiego w Kcyni dotyczący funkcjonowania szkół w czasie pandemii

Od dnia 18 maja br. zostają uruchomione oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz Przedszkole Miejskie w Kcyni bez względu na liczbę zgłoszonych dzieci. W placówkach tych realizowane będą zajęcia opiekuńcze. Dowóz dzieci zapewnia rodzic we własnym zakresie. W dalszym ciągu realizowane będzie nauczanie zdalne.

Od 25 maja br. uruchomione zostają dodatkowo klasy I-III w szkołach podstawowych, w których również realizowane będą zadania opiekuńcze. Nadal odbywać się będzie nauczanie zdalne. Dowóz dzieci zapewnia organ prowadzący.  

Ważne. Rodzic, który zamierza posłać dziecko do placówki musi poinformować o tym fakcie dyrektora placówki najpóźniej do godz. 10.00 na dzień przed planowanym dniem posłania dziecka oraz dostarczyć oświadczenia (załączone poniżej). W oświadczeniu tym rodzic  potwierdza m.in. że dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19  oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych  ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia). Rodzic jest świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do placówki.

Konsultacje

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.
Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.
Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.Chęć skorzystania z w/w konsultacji należy uzgadniać z dyrektorem placówki.
Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

18 maja br., za zgodą rodziców, mogą być  również prowadzone bezpośrednie zajęcia dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Placówki zostały wyposażone w środki dezynfekcji i przystosowano je zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

Urząd Miejski w Kcyni 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczam, że moja córka/ mój syn

…………………………………………………….

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19  oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych  ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia).

                                                                                              …………………………………..

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do (nazwa szkoły) ………………………………………………………..  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

                                                                                              ……………………………………

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce regulaminów związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

                                                                                              ……………………………………

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

                                                                                              ……………………………………

Wiktoria wie wszystko!

Z wielką radością informujemy, że Wiktoria Stypczyńska z klasy VIII 
otrzymała tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym
o Wielkich Polakach
„Św. Jan Paweł II na tle historii Polski w XX i XXI wieku”.


GRATULUJEMY!!!

Złożyli życzenia ojczyźnie

Z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja kilkoro uczniów z klasy 4 i 5 wykonało laurki oraz złożyło życzenia naszej ojczyźnie. W ten sposób uczcili Narodowe Święto Konstytucji .

Prace plastyczne wykonali:  Kornel  Katafiasz, Julia Kotłowska, Roksana Jaszak, Adrianna Obszyńska,  Wiktor Zieliński, Wojciech Manikowski, Bartosz Białas, Artur Jurek, Natalia Tworek, Amelia Rzepa, Remigiusz Socha, Remigiusz Senska, Franciszek Strzyżewski. Dziękuję za wysiłek włożony w przygotowanie laurek.

J. Kozerewicz

Komunikat dot. dalszego funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Poniżej komunikat Burmistrza Kcyni:

Wobec dalszego znikomego zainteresowania rodziców posyłaniem dzieci do placówek przedszkolnych, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych oraz personelu pedagogicznego, organ prowadzący dla przedszkola miejskiego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych jakim jest Gmina Kcynia podjął  decyzję o możliwości uruchomieniu placówek od dnia 18 maja w sytuacji, gdy liczba chętnych będzie wynosiła minimum 8 dzieci. Pierwszeństwo w dostępie do placówki zgodnie z wytycznymi MEN mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
Na chwilę obecną jest znikome zainteresowanie rodziców posyłaniem dzieci do placówek.

Burmistrz Kcyni
Marek Szaruga

Drodzy Ósmoklasiści !

Przed Wami trudny wybór – wybór szkoły ponadpodstawowej. Decydując się na konkretną szkołę weźcie pod uwagę swoje zainteresowania i możliwości. Aby ułatwić Wam te trudne zadanie na naszej stronie utworzyliśmy zakładkę: „Oferta szkół ponadpodstawowych”.

Dobrych decyzji!

Z pozdrowieniami MK

W szkole mamy artystów!

Uczniowie klasy III i VI szkoły podstawowej w ramach nauczania na odległość z informatyki podjęli się wykonania prac autorskich.

Trzecioklasiści wykorzystali do tego celu program Scratch i jego gotowe elementy graficzne, a szóstoklasiści wykonali prace graficzne w darmowym programie Gimp z wykorzystaniem warstw. Wyróżniliśmy najciekawsze z nich.

WN

Życzenia dla strażaków

Z OKAZJI

DNIA STRAŻAKA

 WSZYSTKIM DRUHNOM I DRUHOM

W IMIENIU SPOŁECZNOŚCI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYCIELEWIE

SKŁADAM

 PODZIĘKOWANIA

ZA TRUD I POŚWIĘCENIE W CODZIENNEJ PRACY.

ŻYCZĘ CAŁEJ STRAŻACKIEJ BRACI

 ZDROWIA I BEZPIECZNYCH POWROTÓW Z AKCJI.

NIECH ŚWIĘTY FLORIAN MA WAS W SWOJEJ OPIECE

I DAJE SIŁY DO TRUDNEJ SŁUŻBY

NIESIENIA POMOCY POTRZEBUJĄCYM.

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Walasiewicz

Narada z dyrektorami szkół

W dniu dzisiejszym, z zachowaniem zasad bezpieczństwa związanych z pandemią, odbyła się narada z dyrektorami szkół – przedszkola i oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. Celem narady było ustalenie zasad uruchomienia placówek zgodnie z wytycznymi, które mają obowiązywać w przedszkolach w czasie pandemii.

Organ prowadzący jakim jest Gmina Kcynia, po konsultacji z dyrektorami placówek, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracującym nauczycielom oraz pracownikom obsługi, podjął decyzję o możliwości uruchomieniu placówek od dnia 11 maja w sytuacji, gdy liczba chętnych będzie wynosiła minimum 8 dzieci. Pierwszeństwo w dostępie do placówki zgodnie z wytycznymi MEN mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na chwilę obecną jest znikome zainteresowanie rodziców posyłaniem dzieci do placówek.

Podczas narady rozmawiano także o przebiegu nauczania zdalnego i realizowanym programie nauczania. 

tekst: powierzony