Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Uwaga!

Jutro – wtorek 30.04.2019 r. – po południu po siódmej godzinie lekcyjnej uczniowie z trasy:

SP Mycielewo-Zalesie-Szaradowo II-Elizewo II-Elizewo I-Suchoręczek-Suchoręcz

odjadą ze szkoły ok. 15.15.

Pozostałe dwa autobusy odjadą tak jak zawsze.

Od 6 maja lekcje zgodnie z planem.

Komunikat

Przypominamy, że w dniach 29 i 30 kwietnia 2019 r. zajęcia odbywają się zgodnie z planem, natomiast  1, 2 i 3 maja są dniami wolnymi (1 i 3 maja – dni ustawowo wolne, 2 maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły).

Prezent z Londynu

Dzięki współpracy z Polakami mieszkającymi w Londynie, nasza szkoła otrzymała cenny dar, który wzbogacił szkolną bibliotekę – anglojęzyczne książeczki dla dzieci. Prezent ten był efektem wymiany, który już miał miejsce w naszej szkole, gdzie przy wspólnej pomocy wielu osób, udało nam się wysłać polskie bajeczki dla rówieśników mieszkających w Londynie.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja!”
życzą:

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Mycielewie

Zosia lat 9

Komunikat

Szanowni Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej w Mycielewie. Drodzy Uczniowie.

Od 18.04.2019 r. do 23.04.2019 r. uczniowie mają wiosenną przerwę świąteczną.

Od 24.04.2019 r. zapraszam na zajęcia zgodnie z planem lekcji.

Przypominam, że na 25.04.2019 r. (czwartek) zaplanowane są zdjęcia. Wychowawcy rozdali wcześniej uczniom plakaty, na których rodzice mogą zaznaczyć, które zdjęcia mają być zrobione ich dzieciom. Proszę , by dzieci przyniosły 25 kwietnia plakaty z zaznaczeniem wybranych zdjęć i przekazały panu fotografowi.

Dyrektor Szkoły

Komunikat

Szanowni Rodzice Uczniów Klasy Ósmej  Szkoły Podstawowej w Mycielewie! Drodzy Ósmoklasiści!

Przypominam, że od poniedziałku do środy (15,16, 17 kwietnia 2019 r.) odbędą się egzaminy dla uczniów klasy ósmej, które codziennie rozpoczną się o godzinie 9.00.

Dowozy w dni egzaminów według następującego harmonogramu:
Sipiory – 7.20 (dojazd do Kcyni dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych)
Szczepice – 7.30
przez Kcynię
Suchoręczek – 7.40
Słonawy – 7.50
Ameryczka – 8.00
Zalesie – 8.10
Mycielewo – 8.20
Odjazd ok. 13.00  trasą Mycielewo-Zalesie-Ameryczka-Słonawy-Suchoręczek-Szczepice- (Sipiory – jak wyżej)

Uczniowie, którzy na egzamin przyjadą we własnym zakresie, muszą dojechać do szkoły do godz. 8.20.
Przypominam również, że dni egzaminów są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (przychodzą tylko uczniowie klas ósmych na egzamin).

Dyrektor Szkoły

Komunikat

Uwaga Uczniowie Trzecich Klas Gimnazjum!

Przypominam, że od jutra- środa do piątku odbędą się egzaminy gimnazjalne (10, 11, 12 kwietnia).

Dowozy w tych dniach według następującego harmonogramu:

7.30 – Sipiory,
7.40 – Szczepice
          przez Kcynię
8.00 – Suchoręcz
8.05 – Elizewo
8.10 – Słonawy
8.15 – Zalesie
8.20 – Mycielewo

Odjazd ok. 13.00  trasą Mycielewo-Zalesie-Słonawy-Elizewo-Suchoręcz-Szczepice-Sipiory.

Egzamin rozpoczyna się o 9.00! Gimnazjaliści, którzy na egzamin przyjadą we własnym zakresie, muszą dojechać do szkoły do godz. 8.20.

Przypominam również, że dni egzaminów są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (przychodzą tylko uczniowie klas trzecich na egzamin).

Dyrektor Szkoły

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice.

Trwa akcja protestacyjna. W szkole organizowane są  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły. Jutro – wtorek 9.04.2019 r. dowozy rano według planu. Po południu uczniowie z Elizewa, Suchoręczka (góra) odjadą o godz. 13.00.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Walasiewicz
Dyrektor Szkoły

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYCIELEWIE

Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informuję, że od 08.04.2019 r. planowana jest akcja strajkowa,  zachodzi zatem prawdopodobieństwo, że na niektórych lekcjach uczniowie będą mieć zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W poniedziałek 08.04.2019 r. dowozy będą odbywać się według harmonogramu dowozów, rano autobus z Sipior zamiast bezpośrednio do Słonaw pojedzie: Suchoręcz-Słonawy-Zalesie-Mycielewo.  Po południu uczniowie z Elizewa, Suchoręczka (góra) odjadą o godz. 13.00. Możliwe jest niewielkie opóźnienie na niektórych trasach.

Negocjacje między stronami sporu trwają, zatem sytuacja  jest dynamiczna i różne scenariusze mogą mieć miejsce, dlatego proszę Państwa o wyrozumiałość.

Informacje dotyczące sytuacji strajkowej będą Państwu przekazywane  na bieżąco.

Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem. Jednocześnie przypominam, że dni egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasistów są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Poniżej przypominam dni wolne od zajęć dydaktycznych wprowadzone we wrześniu 2018 r. zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej do Kalendarza roku szkolnego 2018/2019:

W dni wolne od zajęć dydaktycznych nauczyciele będą pełnić dyżury dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Walasiewicz
Dyrektor Szkoły

English is easy, Deutsch ist einfach – kolejna edycja Gminnego Konkursu Językowego już za nami!

26 marca w Szkole Podstawowej w Mycielewie, odbył się Gminny Konkurs Językowy „English is easy, Deutsch ist einfach”. W zmaganiach konkursowych wzięli udział reprezentanci czterech szkół: Dziewierzewa w składzie: Mateusz Cyganek, Zuzanna Makowiecka, Karolina Wierzchosławska, Kcyni w składzie: Marcelina Maciejewska, Miłochna Świder, Stanisław Pezacki, Mycielewa w składzie: Izabela Frątczak, Martyna Leśniewicz, Izabela Suszko i Palmierowa w składzie: Olimpia Domagała, Dominika Jabkowska, Patryk Wilk. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z konkurencjami z języka angielskiego i języka niemieckiego. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w mowie, budując np. zdania w określonym czasie i w piśmie, rozwiązując krzyżówki. Nowością dla uczestników było zadanie z Trimino, z którym to zresztą świetnie sobie poradzili. Po bardzo wyrównanych zmaganiach językowych I miejsce zajęła drużyna z Mycielewa, II miejsce przypadło uczestnikom z Dziewierzewa, a III zespołowi z Kcyni. Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Mycielewie oraz wydawnictwo Macmillan.

Joanna Maćkowska-Wrzyszcz, Paulina Otto

Amadeusz zwycięzcą gminnego konkursu

29 marca w Szkole Podstawowej im. Obrońców Niepodległości w Sipiorach zorganizowano III Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie-„ Pałuki-moja mała ojczyzna”.  
Na początku spotkania głos zabrała pani dyrektor Iwona Musiał, która powitała przybyłych gości i życzyła uczniom sukcesów w konkursie. Zaprosiła także do obejrzenia wystawy
o Pałukach przygotowanej przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni. Dla wszystkich zebranych wystąpiły dzieci ze szkoły w Sipiorach, które zaprezentowały program artystyczny o tematyce regionalnej. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test dotyczący m.in. gwary, strojów i legend pałuckich. Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce w rywalizacji zajął Amadeusz Hak, uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Mycielewie. Serdecznie gratulujemy! Organizatorem konkursu była pani Ewa Socha, nauczycielka  Szkoły Podstawowej w Sipiorach, a przewodniczącą jury pani Beata Partyka , pracownik GCKiB w Kcyni. W zmaganiach wzięli udział reprezentanci czterech szkół: Rozstrzębowa, Palmierowa, Mycielewa i Sipior. Uczestnicy konkursu otrzymali upominki
 i pamiątkowe dyplomy.

Tekst: J. Biernacka-Kozerewicz, Foto: A. Koralewska-Hak