Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Młodzież z Mycielewa na pątniczym szlaku

14 października, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, młodzież z klas trzecich  gimnazjum pod opieką nauczycieli: Renaty Szczepaniak, Joanny Biernackiej-Kozerewicz  i Wawrzyna Nowaka udała się na pieszą pielgrzymkę do Kcyni.

Pątnicy w Mycielewie dołączyli do większej grupy idącej z Szubina i wspólnie, z modlitwą i śpiewem na ustach, dotarli na uroczystości odpustowe. Przybyli pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na tutejszej Kalwarii, jak również we Mszy św. odpustowej. Po zakończonych uroczystościach uczniowie wraz z opiekunami autokarem powrócili do szkoły.

Udział w pielgrzymce i nabożeństwach odpustowych był okazją do wspólnej modlitwy oraz  refleksji nad sensem krzyża w naszym codziennym życiu.

Dodajmy, że pielgrzymowanie na uroczystości odpustowe to w naszej szkole już  tradycja. Od kilkunastu lat uczniowie najstarszych klas podążają pieszo od sanktuarium Krzyża Świętego w Kcyni.

Tekst: J. Biernacka-Kozerewicz, Foto: W. Nowak, J. Biernacka-Kozerewicz

Mamy samorząd!

11 września 2018 roku przedstawiciele samorządów klasowych wybierali szkolny samorząd uczniowski oraz jego opiekuna.

Komisja zliczyła wszystkie głosy i ogłosiła, iż jednogłośnie po raz kolejny, opiekunem naszego samorządu została Pani Beata Janicka. Natomiast przewodniczącym, wybranym spośród 5 kandydatów, został Bartłomiej Jaszak z III a gimnazjum.
12 września wybrano skład samorządu: zastępca przewodniczącego –Wiktoria Roguszka, skarbnik – Sandra Stupek oraz pozostałe sekcje samorządowe, takie jak: sekcja gazetowa, sekcja redakcyjna, kronikarz, fotograf, dyscyplinarna.

Sandra Stupek