Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

świeczkaJak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami…

Z głębokim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ojca pana Rafała Leśniarka. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Dyrekcja
Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie 

Z kart historii…

Gdy człowiek robi porządki „na strychu” czasem w jego ręce wpadną prawdziwe perełki… zdjęcia, które zostały zapomniane, a pokazują jak wiele się w naszej szkole zmieniło.

Turniej BRD z 2004 roku

oraz dawna pracownia, również z tego roku 🙂

Windows 98… czy ktoś to jeszcze pamięta?

Sprzątanie Świata – kolejna akcja za nami!

18 września rozpoczęła się już 22 Akcja Sprzątania Świata w Polsce. Jak wielu  uczniów w naszym województwie, powiecie i gminie tak i Zespół Szkół w Mycielewie wyruszył na tegoroczne porządki wokół szkoły. Ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem wykazali się uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej, a także klasa V i VI.  Worki na śmieci ambitnie wypełniła po brzegi również klasa I Gimnazjum. Należy zaznaczyć, że zbierane przez nas śmieci  na bieżąco segregowaliśmy co pozwoli nam je wykorzystać w konkursie „Segregacja to się opłaca”.

W tym roku nasze porządki poprzedziła wizyta pana podleśniczego Pawła Pietrykowskiego, który w klasie V spotkał się z uczniami aby opowiedzieć o pracy leśniczego i zagrożeniach jakie niosą za sobą ludzie odpoczywający w lesie. Powiedział nam na co szczególnie zwrócić uwagę, aby  zostawić las takim jakiego zastaliśmy. Klasa III wraz z wychowawczynią p. E. Stachowiak  przygotowała montaż słowno-muzyczny, który przypomniał jak należy segregować śmieci i dlaczego jest to takie ważne. Cały dzień w szkole wypełniała również akcja przeprowadzona przez kółko przyrodnicze którego opiekunem jest p. M. Borzych, z której zdjęcia możemy podziwiać poniżej.

Mamy nadzieję, że zebranie przez nas kilkanaście worków śmieci pozwoli uśmiechnąć się przyrodzie ;), a nam ochoty i zaangażowania wystarczy na kolejne takie akcje.

Sandra Stupek

Insta.Ling

logo_instalingNasza szkoła już po raz drugi przystąpiła do programu Insta.Ling. Uczniowie z klas IV-VI i I – III gimnazjum będą mieli możliwość nauki angielskiego w ramach V edycji programu Insta.Ling. Każdy z nich otrzyma hasło i login do programu, którego ideą jest nakłonienie uczniów do systematycznej nauki.
Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem             z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.
Uczniowie pracują z Insta.Ling przede wszystkim w domu. Insta.Ling jest dostępny jako strona WWW, nie trzeba więc niczego instalować na komputerze domowym. Ponadto sesje nauki uczniowie mogą wykonywać na tablecie lub telefonie.

Pamiętajcie: 8-10 minut codziennej nauki naprawdę przynosi efekty!!!

W rocznicę sowieckiej agresji na Polskę

mapa

źródło: http://www.digital-studio.pl

17 września, w  76 rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę,  społeczność naszej szkoły uczciła pamięć poległych  i pomordowanych na Wschodzie uczestnicząc w uroczystym apelu.

Na wstępie uczniowie obejrzeli krótki film dokumentalny przybliżający tragiczne losy naszej ojczyzny zaatakowanej we wrześniu 1939 roku przez dwa wrogie państwa: III Rzeszę Niemiecką  i ZSRR.

Następnie młodzież z klasy III gimnazjum zaprezentowała montaż słowno-muzyczny ukazujący dramatyczne doświadczenia Polaków zamieszkujących Kresy zaatakowane przez wojska sowieckie. W występie udział wzięli: Weronika Wesół, Klaudia Motyka, Milena Smorga, Martyna Czerniak oraz Filip Chodorowski i Piotr Hotlaś. Sprzęt multimedialny obsługiwali: Marcin Stypczyński i Mateusz Meller.

Na zakończenie uroczystości  głos zabrała pani dyrektor Katarzyna Walasiewicz, która podkreśliła jak ważna jest znajomość  historii własnego narodu. „Historia jest nauczycielką życia”– powiedziała dyrektor zwracając uwagę na  konieczność wyciągania wniosków z przeszłości przez współczesnych.

Na szczególną pochwałę zasługują
uczniowie zgromadzeni na widowni, którzy zachowali stosowną powagę i skupienie.

Joanna Biernacka-Kozerewicz

Segregacja – to się to opłaca!

W roku szkolnym 2014/15 nasza szkoła ponownie wzięła udział w konkursie „Segregacja-to się opłaca”. Jako szkoła zajęliśmy zaszczytne 3 miejsce, natomiast najlepsza w szkole okazała się klasa V pod opieką p. Anny Pyszczyńskiej. W roku szkolnym 2015/16 również nasza szkoła będzie uczestniczyła w tym konkursie. W związku z tym zapraszamy klasy do wspólnego zbierania odpadów typu: plastik, szkło i papier. Mamy nadzieję, że w  tym roku także uda nam się być w najlepszej trójce. 🙂 

                          Sandra Stupek

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

1 września odbyła się gminna inauguracja roku szkolnego 2015/2016. W południe na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, rodzice, dyrektorzy, delegacje i poczty sztandarowe szkół, dla których gmina Kcynia jest organem prowadzącym oraz przedstawiciele środowisk lokalnych i podmiotów zaprzyjaźnionych ze szkołą. Wśród gości, oprócz Burmistrza Kcyni Marka Szarugi, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Witczaka, obecni byli także Burmistrz Szubina Artur Michalak, Dyrektor MZOSiR w Szubinie Marek Nowicki.

Uroczystości miały swój wyjątkowy charakter również dlatego, że żegnano odchodzącą na emeryturę dotychczasową dyrektor szkoły Barbarę Morawską, a witano nową dyrektor – Katarzynę Walasiewicz, która otrzymała z rąk Burmistrza Kcyni Marka Szarugi akt powołania. Burmistrz podziękował Barbarze Morawskiej za pracę na rzecz szkoły, wręczając jej pamiątkowy list. Pani Morawska otrzymała również rzeźbę autorstwa Piotra Wolińskiego. Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Gwardia” oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Szubin również dołączyli do podziękowań za wieloletnią współpracę z odchodzącą dyrektor szkoły. Barbara Morawska skierowała do zgromadzonych wzruszające słowa, w których podkreśliła swoje osobiste związki z Mycielewem, mycielewską szkołą, gdzie realizowała się jako nauczyciel, a potem dyrektor.

Kilka miłych słów wygłosiła również Silvana Oczkowska – Przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

W trakcie uroczystości nastąpiło ślubowanie oraz wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego trojgu nauczycielom: Magdalenie Nogowskiej, Agnieszce Siwiak, Adamowi Kłosowskiemu.

W trakcie rozpoczęcia roku szkolnego prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kcyni Henryk Grobelny przekazał szkołom, które zwyciężyły w konkursie „Segregacja to się opłaca” nagrody. Główne nagrody w kategorii szkół podstawowych zdobyły następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Laskownicy, II miejsce Szkoła Podstawowa w Kcyni, natomiast ZS w Mycielewie zajął III miejsce.

Nowotwarty plac zabaw został poświęcony przez obecnego na uroczystości ks. Marka Januchowskiego, wikariusza parafii farnej w Kcyni. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż plac zabaw powstał dzięki środkom unijnym.

Uroczystość prowadziła Paulina Otto, a część artystyczną przygotowała Renata Szczepaniak.

Film

 tekst kcynia.pl
f
oto i film W. Nowak