Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

„Wyprawka szkolna 2013/2014” – dofinansowanie zakupu podręczników

Dla rodziców pierwszoklasistów dochód przypadających na jednego członka rodziny uprawniający do otrzymania wsparcia wynosi 504 zł netto.

Rodzice pozostałych uczniów, aby otrzymać tę formę pomocy, będą musieli spełniać dotychczasowy warunek – dochód netto na osobę nie będzie mógł przekroczyć 316 zł.

Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego w roku 2013 wynosi 194 zł z ha przeliczeniowego.

W roku 2013 programem objęci zostaną uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach  od I do III oraz V szkoły podstawowej.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:
• 225 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
• 325 zł dla uczniów klas V szkoły podstawowej

* 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej  (słabowidzący, niesłyszący,z upośledzeniem w stopniu lekkim – uczniowie posiadający orzeczenie z Poradni Psych. –Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego)
• 350 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać

od 20 do 30 sierpnia 2013 r.

Podstawą do wypłaty dofinansowania będzie przedłożenie dowodu zakupu podręczników – imienne faktury VAT (na rodzica) – realizacja we wrześniu br.

Mycielewo na festynie w Szaradowie

7 lipca 2013 r. w Szaradowie zorganizowano festyn rodzinny ze zbiórką pieniędzy na wybudowanie tam placu zabaw. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Mycielewie włączyli się do uatrakcyjnienia tego dnia.
Dzieci wystąpiły publicznie z kabaretem (Milena Smorga, Martyna Czerniak), wieloma utworami muzycznymi (Zosia Strzyżewska, Klaudia Motyka, Weronika Wesół i Małgorzata Smorga). Odbyło się również przeciąganie liny, pokaz wspaniałej twórczości fotograficznej Zuzanny Nowak (Zuzia dodatkowo na stanowisku układała fryzury chętnym dzieciom) oraz bieg o puchar dyrektora szkoły ZS Mycielewo.

Tekst i foto WN