Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

Bądź bezpieczny w wakacje!

W okresie wakacyjnym część dzieci wyjedzie na kolonie, czy obozy, a część pozostanie w domach. Mając na uwadze dobro przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić przed nieprzyjemnymi wakacyjnymi sytuacjami.

 • Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje!
 • Zawsze informujcie swoich rodziców o tym – gdzie i z kim przebywacie!
 • Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów…
 • Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni jak placu zabaw!
 • Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych kąpieliskach pod opieką ratowników lub osób dorosłych !
 • Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne!
 • Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym!
 • Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi!
 • Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie w miejscach wyznaczonych, zawsze w obecności osób dorosłych!
 • Zawsze mówcie „NIE” gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich kolegów!
 • Uczestnicząc w pracach polowych – zachowajcie szczególną ostrożność nie dotykajcie maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem!
 • Zawsze dbajcie o środowisko naturalne – nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie!
 • Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic dobrego!

Zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie popełniania przestępstwa, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Taki przypadek należy zgłosić znajdującemu się w pobliżu policjantowi, do najbliższej jednostki Policji lub telefonicznie pod numer 997 lub 112.

Źródło: http://zyjbezpiecznie.policja.pl

Stosując się do tych zasad na pewno wakacje przebiegną w zabawie i wspaniałej atmosferze, czego życzą Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej w Mycielewie.

KOMUNIKAT

Uwaga!

W związku z przedłużającym się komunikatem pogodowym związanym z upałami do końca tygodnia tj. do 14 czerwca każda godzina lekcyjna – decyzją Burmistrza Kcyni – ma być skrócona do 30 minut.
W związku z tym nadal uczniowie, którzy w danym dniu mają pięć godzin lekcyjnych skończą lekcje o godz. 11.35 i po tej godzinie rozpocznie się pierwszy odjazd, natomiast uczniowie, którzy mają siedem godzin lekcyjnych, skończą zajęcia o 12.45.

Prosimy, by dzieci miały nakrycia głowy.

 Dyrektor SP Mycielewo
Katarzyna Walasiewicz

Komunikat

Szanowni Rodzice.

W związku z komunikatem pogodowym  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią, w którym  zawarte jest ostrzeżenie o możliwości wystąpienia upałów, jeżeli sytuacja pogodowa będzie niekorzystna, to  decyzją Burmistrza Kcyni w dniu 11 i 12 czerwca każda godzina lekcyjna będzie skrócona do 30 minut. W związku z tym uczniowie, którzy w danym dniu mają pięć godzin lekcyjnych skończą lekcje o godz. 11.35 i po tej godzinie rozpocznie się pierwszy odjazd, natomiast uczniowie, którzy mają siedem godzin lekcyjnych, skończą zajęcia o 12.45.

Prosimy, by dzieci miały nakrycia głowy.

 Dyrektor SP Mycielewo
Katarzyna Walasiewicz

Szanowni Rodzice

W piątek 31 maja 2019 r. o godz. 16.00 odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas, podczas których wychowawcy przekażą propozycję ocen z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego 2018/2019 oraz przedstawią procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej szkoły.

Zapraszamy

Uwaga!

Jutro – wtorek 30.04.2019 r. – po południu po siódmej godzinie lekcyjnej uczniowie z trasy:

SP Mycielewo-Zalesie-Szaradowo II-Elizewo II-Elizewo I-Suchoręczek-Suchoręcz

odjadą ze szkoły ok. 15.15.

Pozostałe dwa autobusy odjadą tak jak zawsze.

Od 6 maja lekcje zgodnie z planem.

Komunikat

Przypominamy, że w dniach 29 i 30 kwietnia 2019 r. zajęcia odbywają się zgodnie z planem, natomiast  1, 2 i 3 maja są dniami wolnymi (1 i 3 maja – dni ustawowo wolne, 2 maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły).

Komunikat

Szanowni Rodzice Uczniów Klasy Ósmej  Szkoły Podstawowej w Mycielewie! Drodzy Ósmoklasiści!

Przypominam, że od poniedziałku do środy (15,16, 17 kwietnia 2019 r.) odbędą się egzaminy dla uczniów klasy ósmej, które codziennie rozpoczną się o godzinie 9.00.

Dowozy w dni egzaminów według następującego harmonogramu:
Sipiory – 7.20 (dojazd do Kcyni dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych)
Szczepice – 7.30
przez Kcynię
Suchoręczek – 7.40
Słonawy – 7.50
Ameryczka – 8.00
Zalesie – 8.10
Mycielewo – 8.20
Odjazd ok. 13.00  trasą Mycielewo-Zalesie-Ameryczka-Słonawy-Suchoręczek-Szczepice- (Sipiory – jak wyżej)

Uczniowie, którzy na egzamin przyjadą we własnym zakresie, muszą dojechać do szkoły do godz. 8.20.
Przypominam również, że dni egzaminów są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (przychodzą tylko uczniowie klas ósmych na egzamin).

Dyrektor Szkoły

Komunikat

Uwaga Uczniowie Trzecich Klas Gimnazjum!

Przypominam, że od jutra- środa do piątku odbędą się egzaminy gimnazjalne (10, 11, 12 kwietnia).

Dowozy w tych dniach według następującego harmonogramu:

7.30 – Sipiory,
7.40 – Szczepice
          przez Kcynię
8.00 – Suchoręcz
8.05 – Elizewo
8.10 – Słonawy
8.15 – Zalesie
8.20 – Mycielewo

Odjazd ok. 13.00  trasą Mycielewo-Zalesie-Słonawy-Elizewo-Suchoręcz-Szczepice-Sipiory.

Egzamin rozpoczyna się o 9.00! Gimnazjaliści, którzy na egzamin przyjadą we własnym zakresie, muszą dojechać do szkoły do godz. 8.20.

Przypominam również, że dni egzaminów są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (przychodzą tylko uczniowie klas trzecich na egzamin).

Dyrektor Szkoły

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice.

Trwa akcja protestacyjna. W szkole organizowane są  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły. Jutro – wtorek 9.04.2019 r. dowozy rano według planu. Po południu uczniowie z Elizewa, Suchoręczka (góra) odjadą o godz. 13.00.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Walasiewicz
Dyrektor Szkoły

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYCIELEWIE

Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informuję, że od 08.04.2019 r. planowana jest akcja strajkowa,  zachodzi zatem prawdopodobieństwo, że na niektórych lekcjach uczniowie będą mieć zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W poniedziałek 08.04.2019 r. dowozy będą odbywać się według harmonogramu dowozów, rano autobus z Sipior zamiast bezpośrednio do Słonaw pojedzie: Suchoręcz-Słonawy-Zalesie-Mycielewo.  Po południu uczniowie z Elizewa, Suchoręczka (góra) odjadą o godz. 13.00. Możliwe jest niewielkie opóźnienie na niektórych trasach.

Negocjacje między stronami sporu trwają, zatem sytuacja  jest dynamiczna i różne scenariusze mogą mieć miejsce, dlatego proszę Państwa o wyrozumiałość.

Informacje dotyczące sytuacji strajkowej będą Państwu przekazywane  na bieżąco.

Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem. Jednocześnie przypominam, że dni egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasistów są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Poniżej przypominam dni wolne od zajęć dydaktycznych wprowadzone we wrześniu 2018 r. zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej do Kalendarza roku szkolnego 2018/2019:

W dni wolne od zajęć dydaktycznych nauczyciele będą pełnić dyżury dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Walasiewicz
Dyrektor Szkoły

Rekolekcje – ogłoszenie

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekolekcji oraz dowozy autobusów w tym czasie.

Rekolekcje wielkopostne odbędą się w terminie
1-3 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek, środa)

Parafia św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie

godz. 8.00 – gimnazjum, 7 i 8 sp
godz. 10.00 – 0-3 sp
godz. 12.00 – 4-6 sp

Parafia św. Michała Archanioła w Kcyni

godz. 9.00  – gimnazjum
godz. 10.30 – 5-8 sp
godz. 12.00 – 0-4 sp

Ogłoszenie

Organizowane jest zimowisko
dla 100 dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich” – Tleniu, w terminie 12 stycznia-21 stycznia 2019 r. (turnus 10-dniowy)

Nasze kolonie przeznaczone są dla dzieci rolników w wieku 8-16 lat z kujawsko-pomorskiego z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców (posiadamy do rozdysponowania tylko 35 miejsc).

Obiekt „PATRIA”, na którym realizujemy kolonie dla dzieci musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich właściciel został zobligowany przez nas do prowadzenia na nim stosownych inwestycji: nowe świetlice, wymiana okien, nowe łazienki, nowoczesne boiska. Dzięki temu w Centrum Spotkań „PATRIA” na kolonie przyjeżdżają dzieci z najbogatszych
gmin w Polsce.

Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii, w tym wyjazdy na stok narciarki i lodowisko w Fojutowie (dzieci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z wypożyczeniem sprzętu, opieką instruktora i zakupem karnetów na stok).

Zapewnia transport uczestników spod Szkoły/Gminy i fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 389 złotych od dziecka (jeden z rodziców ubezpieczony w KRUS) w turnusie 10-dniowym.

Istnieje możliwość skierowania na zimowisko dzieci, których rodzice nie są płatnikami KRUS. Dopłata realizowana przez rodzica wynosi wówczas 789 złotych o dziecka.
Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.
W przypadku zainteresowania powyższą propozycją proszę o wytypowanie maksymalnie 10 osobowej grupy dzieci spośród uczniów Szkoły.

Zgłoszenia w formie telefonicznej lub e-mailowej przyjmujemy do dnia 21 grudnia 2018 r.

W razie pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod nr tel. 728 486 457/ 502 626 171

  Z poważaniem,
Maciej Archaniołowicz

prospekt zima 2019 KP

KOMUNIKAT W SPRAWIE POSIŁKU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni uprzejmie informuje, że w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w przedszkolu/szkole.

Pomoc, o której mowa wyżej przysługuje rodzinie, której dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci/uczniów należy złożyć w siedzibie tut. Ośrodka (ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia) w terminie od 3.12.2018 r. do 21.12.2018 r.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie lekarskie.

RODZICU!!! JEŻELI DOCHÓD W TWOJEJ RODZINIE NIE PRZEKRACZA POWYŻSZEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO ZGŁOŚ SIĘ DO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI, ABY UMOŻLIWIĆ SWOJEMU DZIECKU SKORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA POSIŁKÓW!