Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Rozstrzygnięcie wakacyjnego konkursu graficznego z informatyki

Nadszedł czas rozstrzygnięcia konkursu graficznego przeprowadzonego w ramach zajęć zdalnych z informatyki. Konkurs przeznaczony był dla najmłodszych w programie Paint oraz dla klas starszych w programie Gimp.
Uczniowie mieli za zadanie wykonać grafikę w ww. programach o tematyce wakacyjnej.

W kategorii klas 1-3 nagrodę (słuchawki komputerowe) otrzymuje: Oliwia Pikul.
W kategorii klas 4-8 nagrodę (gamepad) otrzymuje Amadeusz Hak.

Poniżej prezentujemy prace zwycięskie.

Praca z wykorzystaniem narzędzi programu graficznego Paint.
Obraz w Gimp z wykorzystaniem warstw.

Gratuluję wysiłku i wygranych!
Wawrzyn Nowak

Pomagamy Celince z Szubina

Nasza szkoła włączyła się aktywnie w pomoc dla Celinki Andrzejewskiego z Szubina chorującej na SMA, (więcej informacji w załączonym linku). Wszystkie nakrętki, które uzbieramy będą przekazane na pomoc Celince. Poza tym tegoroczna zbiórka kasztanów, (którą  w szkole organizujemy już od kilku lat) będzie także przekazana w całości na poczet pomocy małej Celince. Serdecznie zapraszamy do udziału w akcjach charytatywnych!

https://www.siepomaga.pl/celinka?ts=adw-dynamic&gclid=EAIaIQobChMI_4mSjLDu6wIVCZiyCh33Epwi1EAAYASAAEgLuV_D_Bw

Tekst i foto Magdalena Tomkowiak

Komunikat- Zebrania z rodzicami

Szanowni Rodzice.

Ze względu na Covid-19 spotkania z rodzicami odbędą się w klasach z wychowawcami w różnych terminach. Nie będzie spotkania ogólnego, wszystkie informacje przekażą Państwu wychowawcy, proszę o zabranie własnych długopisów.

Poniżej podajemy harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów.

klasy: I, II, III- 18.09 g.16.30

klasy: IV, V, VI- 21.09 g.16.30

klasy: VII, VIII- 22.09 g.16.30

przedszkole, zerówka- 23.09 g. 16.30

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią proszę, by w spotkaniu uczestniczył jeden rodzic ucznia (obowiązują maseczki). Po przybyciu do szkoły proszę zdezynfekować ręce i udać się bezpośrednio do sali danego oddziału (na drzwiach wejściowych wywieszony jest przydział sal), by ograniczyć przebywanie w częściach wspólnych. Należy również zachować bezpieczny odstęp.

Komunikat

W trosce o zdrowie naszych uczniów, w związku z Covid-19, ograniczyliśmy wejścia osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Prosimy zatem Rodziców o odprowadzanie dzieci do drzwi szkoły i odbieranie także przy drzwiach bez wchodzenia do środka. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Dowozy

Dowozy w roku szkolnym 2020-2021

od poniedziałku do piątku

Autobus nr 2 ( z Dziewierzewa)

Suchoręczek                                     8:10

Elizewo                                            8:15

Szaradowo (skrzyżowanie)              8:17

Ameryczka ( przy lesie)                   8:20

Zalesie ( ul . Królikowska)              8:25

Mycielewo  SP                                  8:30

Autobus nr 1 (opiekun Ewa S.)

Kcynia                        6:45

Malice                        6:50

Kcynia                        7:00 SP nr 1

Kcynia                        7:05 SP nr 2

Malice I                      7:15

Malice II                     7:19

Suchoręcz (skrzyżowanie) 7:23

Suchoręcz                    7:30

Mycielewo  SP            7:45

Słonawy                         7:55

Słonawy I                       7:53

Szaradowo                     8:00

Szaradowo II                 8:05

Mycielewo SP               8.10

Zalesie  (kl.0-V)             8:15

Mycielewo SP                8:22

Zalesie ( kl. VI-VIII)      8:27

Mycielewo SP                8:35

Odwozy

Od poniedziałku – do piątku

Mycielewo SP 13.15

Zalesie 13.18

Mycielewo SP 13.25

Ameryczka 13.32

Ameryczka II 13.35

Zalesie ( ul. Królikowska ) 13.37

Mycielewo SP 13.40

Szaradowo II 14.45

Szaradowo I 14.47

Słonawy I 14.50

Słonawy II 14.53

Mycielewo SP 14.00

Szardowo 14.10

Elizewo 14.12

Suchoreczek  14.15

Suchoręcz 14.22

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 14.27

Malice 14.35

Kcynia 14.38

Kcynia SP I 14.42

Kcynia SP II 14.45

Malice 14.52

Mycielewo SP 15.00

Zalesie 15.10

Szaradowo 15.15

Ameryczka 15.18

Ameryczka II 15.20

Zalesie ( ul. Krolikowska) 15.27

Mycielewo SP 15.35

Szaradowo 15.42

Szardowo I 15.45

Słonawy 15.50

Słonawy II 15.53

Elizewo 16.03

Elizewo II 16.08

Suchoręczek 16.12

Sychoręcz 16.20

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 16.23

Malice I 16.30

Malice II 16.33

Kcynia PKP 16.42

Kcynia 16.45

Godziny dowozów mogą ulec niewielkiej zmianie. Ze względu na obostrzenia sanitarne uczniowie dowożeni są etapami. Prosimy o wyrozumiałość.

List Ministra Edukacji Narodowej na rozpoczęcie roku szkolnego

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
z nowych technologii.

Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Dowozy w dniu 1 września

Przyjazd do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Autobus ( opiekunka pani Ewa Smorga)

Kcynia                    7:10

Malice                    7:15

Suchoręcz               7:23   ———— SP Mycielewo

Suchoręczek           7:40

Elizewo                   7:42

Szaradowo I           7:48   ( posesja 18 )

Ameryczka             7: 56

Zalesie ( ul. Królikowska) 8:02 ——–SP Mycielewo      

Słonawy                  8:20  

Słonawy II              8:23  

Szaradowo II          8:30————— SP Mycielewo

Zalesie ( klasy 0-V) 8: 40—————SP Mycielewo

Zalesie ( klasy VI-VIII) 8: 50———-SP Mycielewo

Odjazd ze szkoły godz. 10:00

UWAGA! Godziny dowozów i odwozów mogą nieznacznie ulec zmianie. Ze względu na sytuację związaną z Covid 19 liczba miejsc w autobusie jest ograniczona, dlatego po zapełnieniu 50% miejsc autobus przyjedzie do szkoły i wykona ponowny kurs.

W autobusie obowiązują maseczki!

Komunikat- Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w SP Mycielewo odbędzie się o godz. 9.00.

W tym roku, z powodu pandemii, nie będzie wspólnego apelu. Uczniowie przywitają nowy rok szkolny razem z wychowawcami w swoich salach – każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną. Uczniowie przy wejściu do szkoły będą informowani, do której sali mają się udać (na drzwiach będzie także zawieszona ta informacja). Spotkania potrwają ok. godzinę. Prosimy, by uczniowie zabrali notesy i długopisy do zapisania informacji podanych przez wychowawców oraz maseczki do założenia w części wspólnej- korytarz ( w klasach- bez maseczek). Dzieci z objawami choroby takimi, jak: katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała powinny zostać w domu- prosimy wówczas o telefon pod nr (052) 384-84-05 lub e-mail sekretariat_mycielewo@o2.pl .

W poniedziałek 31.08 zamieścimy plan dowozów w dniu 1 września. W autobusie obowiązują maseczki!

Do szkoły proszę wchodzić głównym wejściem (prawe drzwi- wejście, lewe- wyjście). Wejście od podwórza jest dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Odział przedszkolny (p. G. Wesół)- wejście do zerówki.

Odział przedszkolny „Biedroneczki”- (p. I. Wojtkowiak)- wejście do sali przedszkolnej od strony sali gimnastycznej.

W poniedziałek 31.08. panie wychowawczynie oddziałów przedszkolnych skontaktują się z rodzicami telefonicznie.

W związku z pandemią ograniczamy przebywanie w budynku szkoły osób z zewnątrz, dlatego prosimy, by tylko jeden rodzic (w maseczce) towarzyszył w szkole jedynie dzieciom z oddziałów przedszkolnych i uczniom klasy pierwszej. Pozostałych rodziców prosimy o wyrozumiałość i przyjechanie po dzieci ok. godz. 10.00.

Po wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

Przekazujemy zalecenia MEN dla Rodziców i Uczniów:

  1. Plakat – 10 zasad dla rodziców
  2. Plakat – 10 zasad dla uczniów

Do zobaczenia 1 września:-)

Dyrektor Szkoły- Katarzyna Walasiewicz

Uwaga! Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistów

Drodzy Absolwenci!

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane 31 lipca (piątek) w godz. 10.00- 12.00 (główne wejście do szkoły). Podczas odbioru zaświadczeń należy stosować wytyczne sanitarne (maseczka, zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk). Proszę zabrać ze sobą swoje długopisy.

Jednocześnie przypominam, że zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć do wybranej szkoły ponadpodstawowej w terminie od 31 lipca – do 4 sierpnia.

Dyrektor Szkoły Katarzyna Walasiewicz

Życzenia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Nauczyciele i Dyrektorzy,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

kończy się kolejny rok zajęć. Ostatnie jego miesiące przebiegały w niezwykłych okolicznościach. Nigdy wcześniej nie trzeba było realizować wszystkich wymagań edukacyjno-wychowawczych poza szkołą. Mimo niespodziewanej zmiany sposobu kształcenia, wywołanego epidemią wirusa SARS-CoV-2 dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie sprostali nowych wyzwaniom, za co serdecznie dziękuję. Odrębne podziękowania kieruję do rodziców, którzy zmuszeni zostali do znacznie większego niż do tej pory zaangażowania się w  pomoc swoim dzieciom. Bez Państwa zrozumienia zaistniałej sytuacji i aktywności końcowy efekt nauczania nie byłby tak znaczący. Oby zebrane przez nas wszystkich doświadczenia w zakresie pracy zdalnej nie musiały być w przyszłości wykorzystywane z  takiego jak w tym roku powodu.

Zaczynające się letnie wakacje też będą inne od dotychczasowych. Niemniej jednak życzę wszystkim, by były czasem dobrego i bezpiecznego odpoczynku, czasem poznawania nowych miejsc, rozwijania zainteresowań, czasem nawiązywania przyjaźni i budowania jeszcze lepszych więzi z rodziną, ale także czasem refleksji nad własnym życiem i dalszymi wyborami.

Życzę udanych wakacji i do zobaczenia we wtorek 1 września w murach szkoły.

Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski Kurator

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dzisiaj zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020- rok wyjątkowy ze względu na pandemię i konieczność zdalnego nauczania. Pragnę podziękować całej społeczności szkolnej: nauczycielom, uczniom, pracownikom administracji i obsługi za sprawne działanie w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Słowa uznania należą się Wam Kochani Rodzice. Sprawna współpraca była niezbędna do realizacji zdalnego nauczania- dziękujemy.

Ósmoklasistom jeszcze raz życzę powodzenia w nowych szkołach i spełniania swoich marzeń.

Życzę wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu 🙂

Dyrektor Szkoły

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. 

Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja,w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielamii rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się. 

Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym, aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Trasa autobusu w dniu zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.

Przyjazd do szkoły

Duża pętla

Kcynia                    7:10

Malice                    7:15

Suchoręcz              7:23

Suchoręczek          7:38

Elizewo                   7:42

Szaradowo 1         7:48   ( posesja 18 )

Słonawy                  7: 56

Szaradowo 2          8:02        

Szaradowo 3         8: 06   ul. Wierzbowa

Zalesie                     8:10    krzyżówka Królikowska

Mycielewo             8:14

Mała pętla

Mycielewo             8: 18

Zalesie                     8: 20

Mycielewo              8: 25

Odjazd ze szkoły   godz. 11:00

„Kwiatek dla Celinki”

Drodzy Rodzice i Uczniowie! 
Jesteśmy otwarci na pomaganie i chcemy przyłączyć się do akcji „Kwiatek dla Celinki”. Zwracamy się do Was z propozycją i prośbą, aby w tym roku zamiast kwiatka dla  nauczyciela przekazać pieniążki dla malutkiej Celinki Andrzejewskiej z Szubina, która walczy o życie. Pieniądze możecie  wpłacać na podany poniżej link.

https://www.siepomaga.pl/celinka
Dziękujemy za Wasze wsparcie i wielkie serca! 

Zakończenie roku- komunikat

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa zakończenie roku szkolnego 2019/2020 będzie wyglądało inaczej niż zwykle. Nie będzie uroczystej akademii. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca na świeżym powietrzu przed szkołą przez wychowawcę klasy, natomiast świadectwa z wyróżnieniem w obecności dyrektora szkoły. Jeśli uczniowie mają jeszcze do zabrania jakieś swoje rzeczy (zwłaszcza młodsze klasy), proszę kontaktować się z wychowawcą i omówić szczegóły odbioru.

Uczniowie muszą być w maseczkach i rękawiczkach i zachować bezpieczny odstęp od innych. Przestrzegania przepisów sanitarnych będą pilnować nauczyciele dyżurujący.

Harmonogram odbioru świadectw dla uczniów poszczególnych klas:

8.30- klasy: I i II

9.00- klasy: III i IV

9.30- klasy: V i VII

10.00- klasa VI

10.30- klasa VIII

ok. 11.00- koniec

Proszę przestrzegać wyznaczonych godzin dla poszczególnych klas.

Zwracamy się do Rodziców z prośbą, aby w ramach pomocy rodzicielskiej, zapewnili uczniom dowóz. Jeśli Rodzice nie mają takiej możliwości, by dowieźć dziecko we własnym zakresie, mogą skorzystać z dowozu szkolnego- autobus rano przyjedzie do Mycielewa na ok. 8.30, odwóz przewidziany jest ok. 11.00 (szczegóły trasy podamy w osobnym komunikacie). Wówczas uczniowie poczekają w wyznaczonym miejscu na swoją godzinę odbioru świadectwa i na odwóz pod opieką nauczycieli dyżurujących, z zachowaniem zalecanych zasad sanitarnych (dezynfekcja,rękawiczki, maseczki, brak możliwości swobodnego przemieszczania się).

Zakończenie dla dzieci z obu oddziałów przedszkolnych w czwartek:

9.30- grupa pani Iwony Wojtkowiak

10.00- grupa pani Gabrieli Wesół

Dyplomy ukończenia grup przedszkolnych dzieci również otrzymają na powietrzu, przed budynkiem szkoły. Proszę, by były wyposażone w rękawiczki i maseczki (jak również towarzyszący im rodzic).

Przepraszamy za utrudnienia, które są spowodowane pandemią i prosimy o wyrozumiałość. Podjęte decyzje podyktowane są troską o zdrowie uczniów i wynikają z obowiązujących przepisów.

Nasi uczniowie na zajęciach uniwersyteckich

Uczniowie klasy V w bieżącym roku szkolnym po raz drugi już uczestniczyli w projekcie Fundacji Uniwersytet Dzieci,  która stawia sobie za cel sprawianie, aby dzieci czerpały radość z nauki i rozwijały kompetencje kluczowe, by w przyszłości stać się mądrymi i odpowiedzialnymi dorosłymi. 

Fundacja Uniwersytet Dzieci jest założycielem pierwszego i największego obecnie uniwersytetu dziecięcego w Polsce. Od 2007 r. we współpracy z uczelniami wyższymi organizuje dla dzieci wykłady i warsztaty, które pomagają im odkryć i zrozumieć świat. Fundacja prowadzi również portal dla nauczycieli, z którego bezpłatnie można pobrać nowatorskie scenariusze lekcji wypracowane wspólnie z naukowcami.

Przygotowane przez ekspertów zajęcia realizowane według metody pytań i doświadczeń (metoda ta powstała we współpracy z naukowcami i ekspertami) rozwijają u dzieci kluczowe kompetencje tj. kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność krytycznego i analitycznego myślenia, które będą im potrzebne w dorosłym życiu, a przede wszystkim na rynku pracy.  Metoda ta rozwija myślenie naukowe, oparte na stawianiu pytań, planowaniu procesu badawczego i wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych badań. Przy użyciu metody pytań i doświadczeń dzieci pracują metodą projektu według schematu: pomysł – plan – przebieg – wyciąganie wniosków – podsumowanie. Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoją wyobraźnię i przedsiębiorczość oraz uczą się pracować w zespole. Najważniejsze jednak jest rozbudzanie ich wyobraźni i ciekawości światem nauki. Punktem wyjścia do konstruowania zajęć w oparciu autorską metodę są dziecięce pytania.

Zajęcia bazujące na metodzie pytań i doświadczeń rozwijają u dzieci naukowy sposób myślenia w oparciu o powyższy schemat. Dzieci wchodzą w rolę naukowców: definiują problem, szukają jak najlepszych rozwiązań i samodzielnie wyciągają wnioski z uzyskanych wyników badań. Prowadzony przez dzieci proces badawczy jest treningiem krytycznego myślenia.

W  ubiegłym roku uczestniczyliśmy w projekcie „Jak odczytywać emocje?”, natomiast w bieżącym roku podczas zajęć z wychowawcą klasa V realizowała projekt pod nazwą „Jak zrealizować projekt?” – uczniowie uczestniczyli m. in. w lekcjach pt. „Jak stworzyć zespół?”, „Jak rozciągnąć czas?”, „Jak podejmować decyzje w grupie?”

Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą nauczania, ponieważ najsilniej angażuje uczniów, a przy tym łączy inne metody i techniki uczenia się. Jest znana i stosowana od 1917 roku w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki współpracy w grupach dzieci uczą się skutecznego działania, planowania oraz rozwijają przedsiębiorczość i kreatywność. Zdobyte w ten sposób umiejętności mają zapewnić im dobry start w przyszłość oraz skuteczność zarówno w pracy zawodowej, jak i codziennych działaniach.

Komunikat- Dowozy podczas egzaminu

Drodzy Uczniowie Klasy Ósmej!

W dni egzaminu uczniowie korzystający z dowozu, zostaną przywiezieni do szkoły w Mycielewie na godz. ok. 8.10. Proszę o zapoznanie się z trasą przejazdu zamieszczoną poniżej.

Trasa autobusu podczas egzaminu ósmoklasisty

 w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

Wyjazd z Kcyni                   7:00

Malice                    7:05

Suchoręcz              7:13

Suchoręczek          7:28

Szaradowo 1         7:38   ( posesja 18 )

Słonawy                  7: 46

Szaradowo 2          7:52        

Szaradowo 3         7: 56   ul. Wierzbowa

Zalesie                     8:02    krzyżówka Królikowska

Zalesie                     8: 05

Mycielewo              8: 10

Odjazdy ze szkoły  16.06 2020  ok. godz. 11: 20

                                   17.06 2020 ok. godz. 11:00

18.06.2020 ok. godz. 11:00

Uczniowie, którzy przyjadą do szkoły we własnym zakresie, muszą dotrzeć do szkoły najpóźniej do godz. 8.30.