Zespół Szkół w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

Zaproszenie dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów Zespołu Szkół w Mycielewie na spotkanie, które odbędzie się 11 września 2014 r. o godz. 16:30

Porządek spotkania:

  • Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w obszarach dydaktyki, wychowania i opieki.
  • Przekazanie informacji o planach na rok szkolny 2014/2015 i obowiązujących dokumentach.
  • Spotkania z wychowawcą.
  • Ukonstytuowanie się Rady Rodziców.

Dyrektor Szkoły
Barbara Morawska

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 r. w ZS w Mycielewie pani dyrektor B. Morawska i z-ca dyr. Paulina Otto oficjalnie rozpoczęły rok szkolny 2014/2015.

Foto WN

Ogłoszenie dla rodziców – wyprawka szkolna

wyprawak_szkolna

Więcej informacji i druki do pobrania na kcynia.pl

„Wyprawka szkolna 2014/2015” – dofinansowanie zakupu podręczników

Wszyscy uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają w szkole darmowe podręczniki i ćwiczenia bez względu na dochód w rodzinie.

Programem „Wyprawka szkolna 2014/2015” objęci zostaną uczniowie klas: II i III oraz VI szkoły podstawowej oraz uczniowie niepełnosprawni szkoły podstawowej i gimnazjum.

Rodzice uczniów, aby otrzymać formę pomocy przy zakupie podręczników, będą musieli spełniać dotychczasowy warunek – dochód netto na osobę nie będzie mógł przekroczyć 539,00 zł. Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego w roku 2014 wynosi 250,00 zł (pomniejszone o składki KRUS) z ha przeliczeniowego.

Rodzina, która korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, może przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu zaświadczenie o korzystaniu z wyżej wymienionych świadczeń rodzinnych. Zaświadczenia należy pobrać z MGOPS w Kcyni lub Szubinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

  • 225 zł dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej
  • 325 zł dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej
  • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej  (słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim – uczniowie posiadający orzeczenie z Poradni Psych. –Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego)
  • 350 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

Dowodem zakupu będzie przedłożona faktura VAT wystawiona na rodzica lub rachunek.

Wnioski o dofinansowanie i dodatkowe informacje dotyczące wyprawki szkolnej na rok szk. 2014/2015 ukażą się po wydaniu Zarządzenia Burmistrza Kcyni i Szubin.

 Dyrektor szkoły  

Prace trwają

W okresie wakacyjnym trwają prace związane z wymianą zniszczonej nawierzchni asfaltowej przed szkołą na kostkę brukową.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

27 czerwca br. o godz. 8.35 uczniowie szkoły podstawowej (klasy I-VI) i gimnazjum (klasy I-II) w Mycielewie uroczyście zakończyli rok szkolny. Oprócz uczniów, rodziców, rady pedagogicznej i przedstawiciela Rady Rodziców – pani Joanny Stypczyńskiej, na uroczystość przybyli także: sołtysi sołectw Szaradowo – pan Henryk Sowa, Turzyn – pan Tomasz Bagnerowski i Szczepice – pan Krzysztof Sojka.
Pani dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa z wyróżnieniem i Nagrodę Burmistrza Kcyni dla Zofii Strzyżewskiej, Nagrodę Dyrektora dla Karoliny Stypczyńskiej i Piotra Hotlasia oraz wyróżniła uczniów odnoszących sukcesy w konkursach i sporcie.
Część artystyczną przygotowała wraz z uczniami klasy III SP pani Magdalena Tomkowiak.
Pani dyrektor życzyła wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

 Tekst Joanna Biernacka-Kozerewicz
Foto Wawrzyn Nowak

Pożegnanie trzeciej klasy gimnazjum

26 czerwca br. w godzinach popołudniowych odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów gimnazjum Zespołu Szkół w Mycielewie, w której udział wzięli: uczniowie klas III gimnazjum wraz z rodzicami, dyrekcja, nauczyciele i przedstawiciel Rady Rodziców.
Przybyli również zaproszeni goście: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych w Rozstrzębowie i Sipiorach, prezes Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie – pani Karolina Welka, przedstawiciel KPCEN – Iwona Zduńczuk, proboszcz Parafii Szaradowo – ks. Paweł Kowalski. Uroczystość prowadziła uczennica klasy III gimnazjum – Paulina Stypczyńska.
Uczniowie otrzymali świadectwa wraz z zaświadczeniami OKE o wynikach egzaminów. Wyróżniono też uczniów z najwyższą średnią ocen, najlepszych sportowców, finalistów konkursów wojewódzkich. Pani dyrektor wręczyła Nagrodę Burmistrza, którą otrzymała Katarzyna Jaszak. Pani Karolina Welka wręczyła uczniom uczestniczącym w programie „Nowa Akademia Zdrowia” specjalnie przygotowane dyplomy. Absolwentów pożegnała również wychowawczyni Joanna Biernacka-Kozerewicz przepięknym przemówieniem.
Na zakończenie młodzież przedstawiła program artystyczny, który rozpoczął się tradycyjnym polonezem, a zakończył romantycznym walcem. Reżyserem występów była pani Renata Szczepaniak. Po części oficjalnej rodzice zaprosili gości na poczęstunek.

Tekst Joanna Biernacka-Kozerewicz
Foto Wawrzyn Nowak

Żegnamy zerówkę – witamy wakacje!

Pod tym hasłem odbyło się w czwartek 26 VI 2014 uroczyste. Zakończenie Roku Przedszkolnego w naszej szkole.
Na uroczystość przybyli: rodzice, dzieci,  p. dyrektor Barbara Morawska, wychowawczynie oddziałów przedszkolnych; Gabriela Wesół i Iwona Wojtkowiak oraz Alina Napierała. A także panie uczące:  religii – Renata Szczepaniak i j. angielskiego – Joanna Maćkowska-Wrzyszcz.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych „0a” i  „0b” wystąpiły z programem artystycznym, w którym krótkie inscenizacje przeplatane były piosenkami poznanymi w ciągu roku szkolnego, a pani dyrektor wygłosiła okolicznościowe przemówienie.
Następnie dzieci otrzymały z rąk swoich wychowawczyń pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci książek. Otrzymały również dyplomy za udział w zajęciach z religii i j. angielskiego.
Korzystając z okazji wychowawczyni kl. „0b” – P. Iwona Wojtkowiak wręczyła mamom podziękowania za współpracę  i udział w zorganizowanej  z okazji Dnia Dziecka inscenizacji wiersza  „Rzepka” wg Jana Brzechwy.
Uroczystość zakończyła sie spotkaniami w klasach, gdzie przekazano informacje o podręcznikach i przyborach potrzebnych na następny rok szkolny.
Uroczystość poprowadziła uczennica II klasy gimnazjum – Karolina Stypczyńska. Pomocy w organizacji podjęli się również uczniowie kl. II, którym bardzo dziękujemy!

Film1                       film2

Tekst, foto, film Gabriela Wesół

Pożegnali pana Kulczyńskiego

Klasa VI podziękowała i pożegnała Pana Kulczyńskiego, który był ich wychowawcą przez ostatnie 3 lata.

Zakończenie projektu „Ćwiczę, uczę się, wygrywam”

W czerwcu klasa II a zakończyła projekt „Ćwiczę, uczę się, wygrywam”. Uczniowie od maja ubiegłego roku uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z biologii, języka niemieckiego, informatyki, wychowania fizycznego i warsztatach psychologicznych. Ciekawym podsumowaniem projektu było przygotowanie i przeprowadzenie przez drugoklasistów festynu sportowo-rekreacyjnego dla młodszych uczniów naszej szkoły. Zadania i dyscypliny przygotowali wraz z panem Andrzejem Kulczyńskim. Dzieci chętnie brały udział w konkurencjach, a w nagrodę otrzymały od starszych kolegów drobne upominki.

Tekst i foto Marzena Borzych

Byli w Stolicy

26 czerwca uczniowie Zespołu Szkół w Mycielewie wrócili z trzydniowej wycieczki do Warszawy. Ostatni tydzień nauki do doskonały moment na podsumowanie roku szkolnego w formie wycieczki i to jakiej … . Kierownik wycieczki p. A. Kulczyński wraz z opiekunkami p. A. Drozd, p. A. Koralewską-Hak i p. A. Pyszczyńską zapewnili wychowankom moc atrakcji i niezapomniane przeżycia. Jedną z pierwszych atrakcji było zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystki, na zawsze w pamięci pozostaną nam przedmioty należące do znanych i lubianych sportowców, a także poznaliśmy tych, których już wśród nas nie ma, a bardzo zasłużyli się dla rozwoju sportu w Polsce. Następnie udaliśmy się do Centrum Nauki Kopernik, a tam już prawdziwe szaleństwo. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Zmęczeni udaliśmy się do Szkolnego Schroniska „SYRENKA” gdzie spędziliśmy kolejne 2 noce. Drugi dzień to już centrum Warszawy rozpoczęliśmy od zwiedzania Stadionu Narodowego, którego ogrom nas zachwycił, a o informacji, że będą się tam odbywały niedługo zawody w windsurfingu słuchaliśmy z niedowierzaniem. Następnie Muzeum Techniki w Pałacu Kultury, wjechaliśmy również na ostatnie piętro tego budynku skąd widok Warszawy zapierał dech w piersiach. Po obiedzie udaliśmy się do Złotych Tarasów zakupić błyskotliwe pamiątki następnie pod Pałac Prezydencki , Zwiedziliśmy Starówkę, stanęliśmy pod Kolumną Zygmunta i dochodziliśmy pochodzenia wypływającej wody spod Warszawskiej Syrenki. Warszawa nocą również szykowała dla nas wiele niespodzianek … ;) … . Ostatniego dnia podczas wyjazdu z Basenu gdzie skosztowaliśmy błogich rozrywek w wodzie, zaczął podać deszcz i jak zawsze w takim przypadku szczerze wierzyliśmy w to, że Warszawa za nami płacze, a my za Nią. 

Tekst i foto Anna Pyszczyńska

Byliśmy w Skarbienicach

9-10 czerwca 2014 roku uczniowie klasy III i I gimnazjum biwakowali w Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod Żurawiem” w Skarbienicach koło Żnina.

Były to dwa dni pełnych emocji i wrażeń z kąpieliska, przepięknej pogody (32 stopnie Celsjusza w cieniu), gier sportowych, spaceru pieszego do Żnina i ogniska z kiełbaskami do późnego wieczora. Czy się podobało? To każdy osądzi sam, jedno jest pewne… piękne opalenizny jeszcze długo będzie można podziwiać! Organizatorem wyjazdu był Wawrzyn Nowak, a wspomagali go: p. Marlena Janicka i Patryk Owedyk – dziękuję.

Tekst WN, foto W. Owedyk

WYCIECZKA DO MYŚLĘCINKA

W środę, 11 czerwca 2014 , grupa najmłodszych dzieci z Zespołu Szkół w Mycielewie udała się na ostatnią w tym roku szkolnym wycieczkę rekreacyjną. Dzieci najpierw zwiedzały Ogród Fauny Polskiej. Kto był uważny mógł wypatrzeć różne zwierzęta żyjące na terenie naszego kraju, a które  trudno jest zobaczyć w naturze np.: wilka, lisa, łosia czy niedźwiedzia.
Mogliśmy również zobaczyć niektóre zwierzęta, które żyją na świecie. W części ogrodu  pod nazwą „Skrawek świata” przebywały: zebra, lama czy struś. Było również „Mini ZOO” ze zwierzętami z naszych gospodarstw.
Następnie udaliśmy się do Parku Rozrywki. Tutaj dzieci pod opieką dorosłych korzystały z urządzeń typu: karuzele, elektryczna kolejka, suchy basen, dmuchana zjeżdżalnia i  gabinet luster gdzie śmiechu było najwięcej.
Ostatnia atrakcją był pobyt na placu zabaw. Tutaj dzieci wspinały się , zjeżdżały i przechodziły przez tunele tak długo aż… nie ogłoszono  końca wycieczki. Pomimo upału niewielu chciało wracać do domu. To była udana wycieczka!

Tekst i foto G. Wesół

 

Czwórbój LA 2014

4 czerwca 2014 r. na stadionie MLKS „Orzeł”  w Kcyni odbył się czwórbój lekkoatletyczny szkół podstawowych.
Zwyciężyliśmy w łącznej klasyfikacji (chłopcy+dziewczęta). Ponadto dziewczęta wygrały swoją kategorię, a chłopcy zajęli  IIIm.

Klasyfikacja łączna szkół: SP Mycielewo 1156 pkt.; SP Rozstrzębowo  1043 pkt.; SP Kcynia 1042 pkt.; SP Dziewierzewo 1025 pkt.; SP Dobieszewo  998 pkt.; SP Sipiory 473 pkt.

Klasyfikacja dziewcząt: SP Mycielewo 646 pkt.; SP Rozstrzębowo 551 pkt.; SP Kcynia 524 pkt.; SP Dziewierzewo 521 pkt.; SP Dobieszewo 482 pkt.

Klasyfikacja chłopców: SP Kcynia 518 pkt.; SP Dobieszewo 516 pkt.; SP Mycielewo 510 pkt.; SP Dziewierzewo 504 pkt.; SP Rozstrzębowo 492 pkt.; Sp Sipiory 473 pkt.

Sukcesy indywidualne: Zych K. srebro – p.pal. – 30m; Czechowska K.  brąz – 60m – 9.2s złoto – 600m – 2:17.12; Błochowiak K. brąz – 600m – 2:30.28; Kaźmierczak D. brąz -  p.pal. – 45.5m  srebro – 4:02.00

Punkatcja indywidualna: Czechowska K.  185 pkt.;  Kaźmierczak D.    144 pkt.; Zych K. 145 pkt; Sułkowski D. 127 pkt. Błochowiak K.    113 pkt.; Czaja S. 92 pkt.; Winkowska J. 102 pkt; Matuszak J. 81 pkt.; Mlicka D. 101 pkt. Winkowski M. 66 pkt.; Jakubowska R.  94 pkt.; Hałas Sz. 64 pkt.

Opiekun: A.Kulczyński

Wjechał na sygnale

9 czerwca 2014 roku o godzinie 9 na boisko ZS. w Mycielewie na sygnale wjechał wóz strażacki. Najmłodsi uczniowie dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie zapoznali się z odpowiedzialną pracą strażaka.
W ramach spotkania odbyło się wiele atrakcji jak: pokaz udzielania pierwszej pomocy, przymierzanie stroju strażackiego, zwiedzanie wozu strażackiego i mini zawody strażackie.

Karta rowerowa – część praktyczna

5 czerwca 2014 roku uczniowie klasy IV SP zmagali się z drugim etapem egzaminu na kartę rowerową – a mianowicie torem przeszkód. Egzamin przeprowadził nauczyciel zajęć technicznych W. Nowak. Gratuluję zdanych egzaminów!

Foto WN