Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

Ogłoszenie

Organizowane jest zimowisko
dla 100 dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich” – Tleniu, w terminie 12 stycznia-21 stycznia 2019 r. (turnus 10-dniowy)

Nasze kolonie przeznaczone są dla dzieci rolników w wieku 8-16 lat z kujawsko-pomorskiego z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców (posiadamy do rozdysponowania tylko 35 miejsc).

Obiekt „PATRIA”, na którym realizujemy kolonie dla dzieci musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich właściciel został zobligowany przez nas do prowadzenia na nim stosownych inwestycji: nowe świetlice, wymiana okien, nowe łazienki, nowoczesne boiska. Dzięki temu w Centrum Spotkań „PATRIA” na kolonie przyjeżdżają dzieci z najbogatszych
gmin w Polsce.

Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii, w tym wyjazdy na stok narciarki i lodowisko w Fojutowie (dzieci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z wypożyczeniem sprzętu, opieką instruktora i zakupem karnetów na stok).

Zapewnia transport uczestników spod Szkoły/Gminy i fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 389 złotych od dziecka (jeden z rodziców ubezpieczony w KRUS) w turnusie 10-dniowym.

Istnieje możliwość skierowania na zimowisko dzieci, których rodzice nie są płatnikami KRUS. Dopłata realizowana przez rodzica wynosi wówczas 789 złotych o dziecka.
Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.
W przypadku zainteresowania powyższą propozycją proszę o wytypowanie maksymalnie 10 osobowej grupy dzieci spośród uczniów Szkoły.

Zgłoszenia w formie telefonicznej lub e-mailowej przyjmujemy do dnia 21 grudnia 2018 r.

W razie pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod nr tel. 728 486 457/ 502 626 171

  Z poważaniem,
Maciej Archaniołowicz

prospekt zima 2019 KP

Apel z okazji mikołajek

Sylwia Janeczko

Kolejny sukces Alana!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mycielewie, jak co roku, wzięli udział w XI edycji  powiatowego  konkursu literacko-plastycznego „Moja opowieść wigilijna 2018”,  zorganizowanym przez Nakielski Ośrodek Kultury. Zadaniem uczestników było wykonanie plakatu promującego święta. Okazało się,  że wielu uczniów potrafi zareklamować święta, ale tylko niektóre dzieci  przedstawiły  to w wyjątkowo pięknie. Jury wybrało 6 zwycięzców, wśród których znalazł się uczeń naszej szkoły – Alan Hak z kl. I.

                                                                                 Agnieszka Koralewska-Hak

Pięknie czytają i konkursy wygrywają!

W  piątek 30 listopada 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mycielewie wzięło udział w Konkursie Pięknego Czytania, zorganizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Konkurs cieszył się naprawdę licznym zainteresowaniem, szczególnie w kategorii klas I-III oraz IV-VIII. Pomimo tak dużej grupy uczestników zwycięzcą konkursu w kategorii kl I-III został uczeń naszej szkoły Alan Hak, który uczęszcza do kl.I. W kategorii najstarszej – gimnazjum, dwie uczennice naszej szkoły również stanęły na podium. II miejsce zajęła Zuzanna Trzebiatowska z kl. IIIa, zaś miejsce III przyznano Sandrze Stupek z tej samej klasy.

Uczniowie zostali wytypowani przez swoich wychowawców i polonistów. Organizacją konkursu zajęła się p. Agnieszka Koralewska-Hak.

Uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową w Mycielewie: Filip Chojnacki, kl.I, Anna Połczynska, kl. II, Antonina Jaszak, kl. III, Wojciech Manikowski, kl. III, Marta Nadolna, kl. IV, Amadeusz Hak, kl. V, Izabela Frątczak, kl. VII, Martyna Leśniewicz, kl.VII

Serdecznie dziękujemy za współpracę rodzicom dzieci, biorących udział w konkursie, którzy wraz z opiekunem A. Koralewską-Hak uczestniczyli w tym wydarzeniu.

 Agnieszka Koralewska-Hak

Andrzejki w zerówce

W ostatni dzień listopada w oddziale przedszkolnym odbyła się zabawa andrzejkowa połączona z wróżbami. Dzieci zostały zapoznane z tradycją wróżenia sobie przyszłości przez panny, w dawnych czasach, w wigilię św. Andrzeja. Współcześnie wróżby te należy traktować z przymrużeniem oka.

Tańce indywidualne, w parach i w kole przeplatane były wróżbami. Z tradycyjnych wróżb przebijaliśmy igłą serca z papieru oraz przekładaliśmy buty w stronę drzwi. Wróżby były doskonałą okazją do zachęcania dzieci do nauki czytania. Niektóre z nich odczytywały proste wyrazy, najczęściej imiona zapisane na kartkach. Podczas zabaw wykorzystywaliśmy również umiejętność liczenia oraz uczyliśmy się dobrych manier. Rodzice zaś dla swych pociech przygotowali z tej okazji słodki poczęstunek. Za co im dziękujemy!

GW

Konkurs pieśni patriotycznej dla przedszkolaków

29 listopada odbył się kolejny konkurs związany z Konkursem „Przedszkole Młodych Patriotów edycja VII”. Tym razem dotyczył on pieśni patriotycznych. Dzieci na zajęciach w oddziale przedszkolnym zapoznały się  z wybranymi pieśniami,  które naszych przodków zachęcały do boju, podnosiły na duchu, dawały wiarę i nadzieję na życie w wolnej Polsce.

Ze względu na trudność tekstów pieśni dzieci podzielone zostały na 3, 4 – osobowe zespoły. Każdy zespół otrzymał do nauki w domu, pod opieką rodziców, inną pieśń. Po kilku tygodniach prób, wystąpiliśmy przed społecznością naszej szkoły – klasami I-III i dziećmi z grupy przedszkolnej. Na konkurs przybyli również chętni rodzice. Rodzicom zawdzięczamy odświętny strój podkreślający ważność tej chwili. Jurorami byli wszyscy, którzy brawami nagradzali i oceniali występy dzieci. Przedszkolacy zaśpiewali: „Rotę”, „Wojenko, wojenko”, „Piechotę”, „Białe róże”, „O mój rozmarynie”, „Pierwsza kadrowa”, a także nową piosenkę „Co to jest niepodległość?” ułożoną z okazji 100-lecia niepodległości Polski. Jedne dzieci przełamały lęk przed występami, innych „zjadła trema”. Jednak wszystkie zostały nagrodzone brawami. Dzieci za swoje występy otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. Na zakończenie wszyscy ochoczo zaśpiewali  piosenkę „Jestem Polakiem”. Dzieci w ten sposób wyraziły swój współczesny patriotyzm.

GW

Dzień Pluszowego Misia

Dzień Pluszowego Misia, ponieważ przypadał w tym roku na niedzielę, obchodziliśmy hucznie, w naszej szkole, w poniedziałek 26 listopada. Dzieci z klas 0-III zebrały się na holu szkoły wraz ze swoimi ulubieńcami. Po przywitaniu wszystkich – chłopców i dziewczynek, lubiących koty i miód, noszących okulary i mających błękitne oczy rozpoczęliśmy zabawę przy piosence „Pluszowy miś”. Dzieci maszerowały po „czerwonym dywanie” w rytm melodii prezentując swoje misie. Kolejne zabawy to min.: „Boogie-woogie”, „Stary niedźwiedź”, „Głowa, ramiona…”, „Idziemy do ZOO”. W przerwach między zabawami dzieci odpowiadały na pytania dotyczące niedźwiedzi – tych prawdziwych jak i bajkowych. Odpoczywaliśmy przy piosence „O kochaniu misia”. Dzień Pluszowego Misia zakończyliśmy wykonaniem zbiorowych zdjęć oraz wręczeniem pamiątkowych dyplomów dla klas. Nie obyło również się bez „małego co nie co”.

GW

Spotkanie z trenerem jazdy konnej

19.11.2018 r. naszą szkołę odwiedził kolejny przedstawiciel zawodu – instruktor i trener jazdy konnej Pan Krzysztof Połczyński, który wyraził chęć wzięcia udziału w ramach innowacji pedagogicznej „Zaglądamy w okna przyszłości – kim chciałbym zostać jak będę dorosły”. W czasie zajęć, dzieci klas 0 – III mogły dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dotyczących koni, wszelkich czynności pielęgnacyjnych, które ich dotyczą oraz charakterystyki zawodu związanego z nimi. Uczniowie mieli również okazję pooglądać zdjęcia, książki, narzędzia niezbędne do pracy z końmi, jak również „sprawdzić się w roli jeźdźca konnego”- usiąść w siodle konnym. Na koniec każde dziecko, otrzymało od Pana Połczyńskiego drobny upominek, za który jeszcze raz wszyscy DZIĘKUJEMY.

Marta Bernas, foto GW

KOMUNIKAT W SPRAWIE POSIŁKU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni uprzejmie informuje, że w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w przedszkolu/szkole.

Pomoc, o której mowa wyżej przysługuje rodzinie, której dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci/uczniów należy złożyć w siedzibie tut. Ośrodka (ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia) w terminie od 3.12.2018 r. do 21.12.2018 r.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie lekarskie.

RODZICU!!! JEŻELI DOCHÓD W TWOJEJ RODZINIE NIE PRZEKRACZA POWYŻSZEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO ZGŁOŚ SIĘ DO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI, ABY UMOŻLIWIĆ SWOJEMU DZIECKU SKORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA POSIŁKÓW!

Życzliwie o teatrzyku

21 listopada 2017 r. obchodziliśmy „Dzień  Życzliwości i Pozdrowień”.

Tego samego dnia braliśmy udział w teatrzyku muzycznym Kulturka  z Poznania w przestawieniu pt. „My, pierwsza brygada”.
Z tej okazji na holu pojawiło się drzewko Życzeń i Pozdrowień, na którym dzieci klas 0-3 przywieszały kolorowe listki z miłymi słowami kierowanymi w stronę kolegów i koleżanek .

Iwona Wojtkowiak

Obejrzeli wystawę o Niepodległości

15 listopada grupa 36 uczniów z  klas IV-VI pod opieką nauczycieli:
Joanny Maćkowskiej-Wrzyszcz, Agnieszki Koralewskiej-Hak oraz Joanny Biernackiej-Kozerewicz udała się na kilkugodzinną wycieczkę do Szubina. W trakcie pobytu uczniowie zwiedzili wystawy w Muzeum Ziemi Szubińskiej oraz udali się na szubiński rynek, gdzie wysłuchali prelekcji pracownika muzeum i obejrzeli wystawę poświęcona twórcom naszej niepodległości. Prelegent zwrócił uwagę na fakt, że wystawa przybliża sylwetki jedynie najwybitniejszych Polaków, nie wolno nam jednak zapominać o całej rzeszy naszych rodaków, którzy przez pokolenia walczyli o wolność ojczyzny. Podczas pobytu w Szubinie nie zabrakło także zwiedzania ruin zamku oraz zapoznania się z najdawniejszymi dziejami miasta. Uczniowie pozyskali wiele cennych informacji nie tylko na temat walki o niepodległość Polski, ale także dotyczących historii regionalnej.

Tekst: J. Biernacka-Kozerewicz; Foto:  A. Koralewska-Hak, J. Biernacka-Kozerewicz

Pamiętamy o poległych bohaterach

Uczniowie naszej szkoły od lat opiekują się miejscem pamięci narodowej, którym jest mogiła  mieszkańca Suchoręcza zamordowanego w 1939 roku przez hitlerowców.
W tym szczególnym roku, kiedy to świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, nasi uczniowie także zadbali o grób bohatera.
Znicze i kwiaty od społeczności szkolnej w Dzień Wszystkich Świętych i w Narodowe Święto Niepodległości złożyli: Wiktoria Przybylska z klasy VII, Wiktoria Obszyńska z klasy IIIa gimnazjum i Sebastian Przybylski z klasy VI.

Tekst: J. Biernacka-Kozerewicz, Foto: Wiktoria Przybylska

OSP Szubin o misji strażaka

07.11.2018 r. naszą szkołę odwiedzili Strażacy z OSP Szubin. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli różnych zawodów, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w ramach innowacji pedagogicznej „Zaglądamy w okna przyszłości – kim chciałbym zostać jak będę dorosły”.  W czasie zajęć prowadzonych przez panów strażaków udział brały dzieci klas 0-III. Dowiedziały się one między innymi, czym charakteryzuje się strój strażaka (miały okazję przymierzyć ubiór strażacki), w jakich akcjach biorą oni udział, pod jakie numery telefonów można zadzwonić, aby wezwać ich pomoc, mogły obejrzeć specjalistyczny sprzęt oraz wóz strażacki.  Dzieci chętnie brały czynny udział w zajęciach, odpowiadały na różne pytania, jak również zadawały własne.

Marta Bernas

„Rekord dla Niepodległej”

W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w Szkole Podstawowej w Mycielewie, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy włączając się do akcji „Rekord dla Niepodległej”.

Tego dnia gościliśmy w naszej szkole panią Małgorzatę Jarocińską – historyka z pasją, gawędziarkę znaną również słuchaczom Radia PIK z opowieści z cyklu „Legendy Pomorza i Kujaw”, która opowiadała uczniom gawędy o niepodległości. Pani Jarocińskiej towarzyszył pan Jerzy Szulc – odpowiedzialny za techniczną stronę spotkania. Była to druga część „Spotkań z Gawędą”, które odbywają się u nas cyklicznie w ramach uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

WN

Trzecia gimnazjum mówiła o zdrowiu

5 listopada br. klasa 3a gimnazjum zorganizowała apel o zdrowym stylu życia. Uczniowie przedstawili krótką scenkę o niezdrowym trybie życia, w której pokazali jaki wpływ na nasze odżywianie mają rodzice i rówieśnicy.
Pokazali również filmiki o zaburzeniach odżywiania, o chorobach związanych z nieprawidłowym odżywianiem się, miało to na celu pokazanie tego iż musimy dbać o nasze żywienie i aktywność fizyczną, nie tylko w młodym wieku, ale także będąc już dorosłymi ludźmi. Pamiętajcie NIGDY nie jest za późno, aby zmienić nasze nawyki, wystarczą chęci, samodyscyplina i motywacja.

Tekst: Sandra Stupek, Foto: Joanna Jeż