Zespół Szkół w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

Trzynastego, wszystko zdarzyć się może…

Piątek, trzynastego może okazać się szczęśliwym… tak też było w Szubinie, gdzie tego dnia po raz drugi już odbyła się akcja „Dzień dla Życia” . Jej inicjatorką jest Paulina Trela – Liderka w Fundacji „Dzień dla  Życia” na województwo kujawsko-pomorskie. Dzięki jej zaangażowaniu udało się zorganizować te wielkie przedsięwzięcie. Grupa wolontariuszy z Zespołu Szkół w Mycielewie pod opieką pani Magdaleny Tomkowiak przyłączyła się do tych działań. Braliśmy czynnie udział w akcji , która miała na celu  m.in. zarejestrowanie osób – potencjalnych  dawców szpiku kostnego (do krajowej bazy DKMS), podpisanie oświadczeń woli oraz oddanie krwi (Centrum Krwiodawstwa).

Ze sztabem zaufanych ludzi podczas akcji udało się zebrać ok.20 litrów krwi, 54 osoby zarejestrowane, 41 osób oddało krew pełną, 28 osób zapisało się do bazy dawców szpiku, 48 osób podpisało oświadczenia woli, a 100 osób odebrało bony na darmowe badanie poziomu cholesterolu i glukozy we krwi. „Zwykli bohaterowie” są wśród nas. Dołącz do nich i Ty!

Przypomnijmy, że  już w czerwcu  odbędzie się kolejna III akcja, w której to nasi uczniowie również zamierzają brać udział.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację  z tej akcji, a wyniki uzyskane w ubiegły piątek niech zachęcą kolejne osoby do przyłączenia się podczas organizacji następnej edycji „Dnia dla Życia”.

Magdalena Tomkowiak

20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Z tej okazji, w piątek, SU pod opieką Beaty Janickiej zorganizował apel, na którym uczniowie przedstawiali krótkie scenki promujące uszanowanie praw dzieci.

Foto WN

Klaudia Motyka w Plebiscycie „Młody Talent Krajny i Pałuk 2015”

Od 3 listopada br. do 29 listopada br. (włącznie) trwa drugi etap Plebiscytu „Młody Talent Krajny i Pałuk 2015”, podczas którego – w drodze głosowania SMS – spośród zgłoszonych kandydatów wybierani są Ci, którzy według społeczności zasługują na uhonorowanie i docenienie.motyka

Wśród uczestników Plebiscytu znalazła się  nasza uczennica – Klaudia Motyka, która została zgłoszona do konkursu przez p. Agnieszkę Koralewską-Hak, w uznaniu za zasługi i talent wokalny.

Aby oddać głos należy wysłać SMS o treści: TYP.TAL.9  (gdzie 9 jest numerem kandydata) pod numer 71480. Koszt wysłania jednego sms’a wynosi 1,23 zł (w tym 23 gr VAT).

Głosujcie na Klaudię!!!

A poniżej Klaudii poczynania, które mam nadzieję zachęcą do głosowania.

http://www.mycielewo.interman.com.pl/?p=12541

http://www.mycielewo.interman.com.pl/?p=12174

http://www.mycielewo.interman.com.pl/?p=10969

Informacja o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZOSTAŁY USTALONE DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:
04, 05.01.2016 r. – poniedziałek, wtorek – PRZED ŚWIĘTEM TRZECH KRÓLI – szkoła podstawowa i gimnazjum
05. 04. 2016 r. – wtorek – SPRAWDZIAN kl. VI – tylko szkoła podstawowa
18, 19, 20. 04. 2016 r. – poniedziałek, wtorek, środa – EGZAMIN GIMNAZJALNY w kl. III – tylko gimnazjum
2.05.2016 r. – poniedziałek – ŚWIĘTO FLAGI – szkoła podstawowa i gimnazjum
27.05.2016 r. – piątek – PO BOŻYM CIELE – szkoła podstawowa i gimnazjum
01. 06. 2016 r. – środa – DZIEŃ DZIECKA – szkoła podstawowa i gimnazjum
W dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły.

Dyrektor szkoły
Katarzyna Walasiewicz

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości

10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości, przeznaczona dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowała młodzież z klasy III gimnazjum: Martyna Czerniak, Milena Smorga, Weronika Wesół, Dorota Jaszak, Wiktoria Frydrych, Karolina Markiel, Klaudia Motyka, Mateusz Szczepaniak, Piotr Hotlaś, Marcin Stypczyński, Filip Chodorowski oraz uczennica klasy I gimnazjum: Zofia Strzyżewska. Akademię przygotowano pod kierunkiem  pani Joanny Biernackiej-Kozerewicz, dekorację zaś wykonała pani Renata Szczepaniak. Na zakończenie uroczystości głos zabrała pani dyrektor Katarzyna Walasiewicz, która nawiązując do walki Polaków o nieodległość,  zachęciła młodych ludzi do rozwijania w sobie ducha umiłowania ojczyzny oraz kierowania się wartościami w codziennym życiu.

Uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i opiekunami: panią dyrektor Katarzyną Walasiewicz, panią  Agnieszką Magdziarz oraz panią Joanną Biernacką-Kozerewicz wzięli także udział w obchodach Święta Niepodległości w Szaradowie. Na zaproszenie sołtysa Szaradowa i jednocześnie radnego Rady Miejskiej w Szubinie pana Henryka Sowy oraz Rady Sołeckiej w Szaradowie przedstawiciele naszej społeczności szkolnej uczestniczyli w modlitwie za poległych i złożyli kwiaty na grobie powstańca wielkopolskiego. Następnie, niosąc biało-czerwone flagi, wzięli udział w Marszu Niepodległości do tutejszego kościoła, w którym odprawiono Mszę św. w intencji ojczyzny. W trakcie nabożeństwa kazanie wygłosił ksiądz proboszcz Paweł Kowalski, który podkreślił wagę dzisiejszego święta, jak również znaczenie wychowania młodego pokolenia w duchu patriotycznym. Po zakończonej Mszy św. zgromadzeni udali się do miejscowej świetlicy, w której program artystyczny zaprezentowali wcześniej już wspomniani uczniowie naszego gimnazjum. Kolejno głos zabrała pani dyrektor Katarzyna Walasiewicz, która podziękowała za zaproszenie na dzisiejsze obchody. Na zakończenie uroczystości piękne pieśni patriotyczne zaśpiewała absolwentka naszej szkoły Małgorzata Smorga. Po poczęstunku przygotowanym przez panie z Rady Parafialnej, zakończono obchody Święta Niepodległości w Szaradowie.

tekst i foto: Joanna Biernacka-Kozerewicz
Foto A. Koralewska-Hak

Pamiętamy o poległych

Uczniowie naszej szkoły opiekują się miejscami pamięci narodowej. Jednym z nich jest miejsce pochówku zamordowanego przez hitlerowców w 1939 roku mieszkańca Suchoręcza Stanisława Michałowskiego. W ostatnim roku szczególną opiekę nad grobem sprawuje uczeń klasy III gimnazjum Marcin Stypczyński, który również przed uroczystością Wszystkich Świętych posprzątał pomnik, zapalił znicz i złożył kwiaty w imieniu uczniów naszej szkoły.

Joanna Biernacka-Kozerewicz

Warto odwiedzać bibliotekę!

Każdego roku w październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji w naszej szkolnej bibliotece odbyły się konkursy czytelnicze pod hasłem ,,Czytanie jest mają pasją’’. Uczniowie szkoły podstawowej z zapałem odpowiadali na pytania dotyczące bajek, baśni i wierszy dla dzieci. Niektórych odpowiedzi należało poszukać na bibliotecznych półkach. Dodatkowe emocje budziło losowanie nagród – niespodzianek za udzielenie poprawnej odpowiedzi.

M. Borzych

I Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków

29 października 2015 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych w Mycielewie wzięły udział w I Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”.

Celem projektu jest popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu.

Projekt przewiduje dowolną długość dystansu do przebiegnięcia, uczestnicy maratonu w Mycielewie przebiegli łącznie 3200 m.

Po ukończeniu biegu, nad którym opiekę sprawowały wychowawczynie grup – p. Gabriela Wesół  i p. Alina Napierała dzieci otrzymały dyplomy i medale.

Alina Napierała

Spotkanie z kryptologią

Rok 2015 ogłoszony został przez Radę Miasta w Bydgoszczy Rokiem Mariana Rejewskiego. Z tej okazji 28 października grupa  uczniów naszego gimnazjum: Filip Nowak, Tomasz Nowak (uczestnicy wojewódzkiego konkursu  kryptologicznego) oraz Piotr Hotlaś i Weronika Wesół pod opieką pani Agnieszki Magdziarz wzięła udział w seminarium naukowym pod hasłem: „Spotkanie z kryptologią”, które zorganizowano w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Szubinie.
Na początku spotkania młodzież przybyła z różnych szkół naszego powiatu wysłuchała  wykładu pułkownika Jerzego Lelwica z Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy przybliżającego życie i dorobek naukowy Mariana Rejewskiego. Kolejnym prelegentem był doktora Marcin Kowalewski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który wygłosił wykład pt. „Skala problemu złamania Enigmy”. Na zakończenie seminarium studenci Koła Naukowego Dydaktyki Informatyki i Matematyki OMEGA UKW w Bydgoszczy poprowadzili warsztaty dla młodzieży. Nasi uczniowie wrócili ze spotkania bardzo zadowoleni. Poznali bowiem postać niezwykłego bydgoszczanina i mogli sprawdzić swoje umiejętności dotyczące sposobów szyfrowania.

 

tekst: Joanna Biernacka-Kozerewicz 
foto: I LO Szubin

Wycieczka do muzeum

We wtorek 27 października uczniowie klasy IV i V pod opieką pań: Angeliki Drozd i Joanny Biernackiej-Kozerewicz udali się na kilkugodzinną wycieczkę do Szubina, której celem było m.in. zapozna się z ekspozycjami tutejszego muzeum i poznanie historii miasta.                                          Podczas pobytu w Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie dzieci wysłuchały prelekcji pani Katarzyny Tatar poświęconej historii szubińskiego zamku. Następnie odwiedzający muzeum obejrzeli wystawy eksponowane w tutejszej placówce, zwracając szczególną uwagę na zbiory poświęcone harcerstwu i sztuce ludowej Pałuk. Po wpisaniu się do księgi pamiątkowej, uczniowie wraz z opiekunami udali się nad rzekę Gąsawkę, gdzie obejrzeli ruiny średniowiecznego zamku. W ostatniej części pobytu uczestnicy przybyli na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie zapalili znicze na grobach poległych w walce o wolność Szubina i okolic.

Joanna Biernacka-Kozerewicz

Apel z okazji Dnia Wszystkich Świętych

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”
                                                                                                (W.Szymborska)

Dnia 30.10.2015 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji dnia Wszystkich Świętych i dnia Zmarłych. Uczniowie Małego Samorządu Uczniowskiego wygłoszonymi wierszami, przybliżyli czas nadchodzącej zadumy.

                  I. Wojtkowiak

Owocowa sałatka kl. I b

Dnia 25 X uczniowie kl. I b przygotowali zupełnie samodzielnie pyszną i zdrową sałatkę owocową. Dzieci wybrały i przyniosły do klasy swoje ulubione owoce, obierały je z pomocą pani wychowawczyni i dokładnie kroiły. Po wymieszaniu nastąpiła najprzyjemniejsza cześć pracy czyli konsumpcja.

I. Wojtkowiak

MIŚ URATOWANY!

Niecodzienne zajęcia odbyły się, dnia 27 października 2015, w grupie pięciolatków Zespołu Szkół w Mycielewie. Dzieci na przykładzie swojego misia uczyły się udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadził  ratownik medyczny  – p. Adrian Zadorecki w ramach promocji zdrowia. Pan Adrian przyniósł ze sobą ogromną ilość sprzętu służącego nauce udzielania pierwszej pomocy. Najwięcej było tzw. fantomów. Sprzęt ten bardzo uatrakcyjnił zajęcia.  Na początku dzieci nabywały umiejętności rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych takich jak: pożar, powódź, wypadek, zerwanie trakcji elektrycznych. Następnie uczyły się dzwonić po pomoc przy użyciu numeru alarmowego 112. Później same udzielały pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej – w tym przypadku własnemu misiowi- za  pomocą 30 uciśnięć klatki piersiowej oraz dwóch wdechów czyli uczyły się resuscytacji.

Zajęcia urozmaicone zostały obejrzeniem filmu „Myszka w paski”, z którego dzieci dowiedziały się jak pomóc osobie mającej krwotok z nosa.

Poza tym zabezpieczały misiowi mniejsze i większe rany przy pomocy plastra i opatrunku z bandaża. Próbowały również udzielić pomocy osobie zakrztuszonej, ale tu okazało się, że do tego potrzebna jest większa siła, a tej pięciolatki jeszcze nie posiadają. Całe spotkanie zakończyło się pokazem i nauką pozycji bocznej ustalonej. Tym razem dzieci pracowały w parach ze swymi rówieśnikami.

Wspólne zdjęcie to ostatni akcent bardzo ciekawych, praktycznych zajęć. Mamy nadzieję, że zajęcia dzisiejsze  wyrobią w dzieciach nawyk udzielania pierwszej pomocy.

Tekst i foto G. Wesół

Wszystkie klasy multimedialne!

W wyniku działań organu prowadzącego nasza szkoła wzbogaciła się m.in. o 5  tablic interaktywnych, 2 telewizory smart tv, doposażenie meblami dwóch oddziałów przedszkolnych i wiele innych urządzeń, które przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły. Szczegóły na www.kcynia.pl

Od teraz każda sala placówki Zespołu Szkół w Mycielewie posiada zaplecze multimedialne w postaci projektora lub tablicy interaktywnej!

Tekst i foto WN

Uczestniczyli w obchodach święta myśliwych – HUBERTUS 2015

Tradycją współczesnych myśliwych stała się organizacja rożnego rodzaju uroczystości myśliwskich. Wyjątkowy charakter mają uroczystości organizowane z okazji obchodów dnia patrona myśliwych. Tegoroczne obchody Dnia św. Huberta odbyły się 18 października  jako impreza towarzysząca Targom Myśliwskim 2015, które odbyły się w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego.

Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół w Mycielewie wraz z opiekunami wzięli udział w Mszy Hubertowskiej i choć pogoda nie dopisała to jak co roku zachwyciła nas parada sztandarów kół łowiec i wysłuchane sygnały myśliwskie. W tym roku szczególnie byliśmy wdzięczni za ciepły posiłek w postaci gulaszu z jelenia, ponieważ pozwolił się nam rozgrzać i zapomnieć choć na chwilę o niezbyt sprzyjającej aurze. Po mszy udaliśmy się do nowo otwartego Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczemu gdzie mieliśmy okazję podziwiać trofea myśliwskie, spróbować kiełbasy z dzika i jak co roku zaprezentować swoją wiedzę w konkursach Nadleśnictwa Szubin i Żołędowo.

Uczniowie i nauczyciele dziękują Kołu Łowieckiemu nr 9 GWARDIA z Bydgoszczy za sfinansowanie wyjazdu i ugoszczenie nas na tegorocznych targach.  DZIĘKUJEMY

Zespół Szkół w Mycielewie

Jak nas widzą, tak rysują…

Z okazji DEN dzieci z klasy II narysowały portrety nauczycieli. Mamy przyjemność zaprezentować je, abyście dostrzegli podobieństwa :)

Wspomnienie o Janie Pawle II

16 października br. z okazji wyboru Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku, uczniowie klasy III gimnazjum przygotowali apel.

Recytowane wiersze, przeplatane filmami w wspaniały sposób oddały atmosferę tego niezwykłego, historycznego dnia. Uczniów przygotowała pani Renata Szczepaniak – nauczycielka religii. Uwieńczeniem wspominek była wspólnie zaśpiewana pieśń oazowa JPII – „Barka”.

Tekst Weronika Wesół, fot. W. Nowak

Wspólnie nauczmy oszczędzania

Klasy młodsze w tym roku szkolnym po raz kolejny włączyły się do współpracy z Bankiem PKO BP w Szubinie. Opiekunowie SKO (MT, WN) zachęcają do zakładania swoich pierwszych kont oszczędnościowych. Pod koniec października naszą placówką odwiedzą pracownice Banku, które przeprowadzą lekcję dot. oszczędzania.

Klasa II kontynuuje zbiórkę „groszaków” do swojej wspólnej skarbonki, aby później wymienić je na „papierowe pieniądze”, za które na pewno wczesnym latem zakupią sobie pyszne lody….

Kolejna akcja w której bierzemy udział związana jest ściśle z obecną porą roku- jesienią, ponieważ systematycznie zbieramy kasztany, które sprzedajemy do Nadleśnictwa.

Bardzo zachęcamy zatem wszystkie dzieci do włączania się do akcji organizowanych w naszej szkole, gdyż jest to dla nas fajna zabawa i przy okazji dobra, praktyczna lekcja oszczędzania.

M. Tomkowiak